X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
heat exchanger

Výměníky tepla - ochrana proti korozi a erozi

Belzona nabízí širokou škálu opravných kompozitů a epoxidových povlaků pro opravy poškozených výměníků tepla a pro zajištění ochrany proti erozi a korozi.

Společnost Belzona nabízí celou řadu kompozitních materiálů a epoxidových povlaků pro opravy a ochranu kritických zařízení, jako jsou výměníky tepla. Oblasti včetně trubkových plechů, vodních prostorů, čel přírub, dělicích tyčí a vík lze chránit proti galvanické korozi i chemickému napadení. Naše epoxidové povlaky vytvrzující za studena umožňují rychlou aplikaci na místě, která minimalizuje prostoje a zároveň poskytuje dlouhodobou ochranu proti erozi a korozi. Materiály Belzona jsou vynikajícími elektrickými izolátory, což jim umožňuje zabránit galvanické korozi tím, že izolují různorodé kovy používané ve výměnících tepla.

Obnova výměníku tepla

Výměníky tepla lze opravit pomocí kompozitů pro opravu kovů aplikovaných za studena a epoxidových nátěrů, které nejen obnoví součásti výměníků tepla do původního profilu, ale také:

  • poskytují dlouhodobou odolnost proti erozi a korozi
  • eliminují galvanickou korozi
  • zabraňují štěrbinové korozi
  • minimalizují prostoje zařízení
  • zajišťují odolnost vůči vysokým teplotám
  • nabízejí vynikající chemickou odolnost proti široké škále chemikálií
  • eliminují potřebu práce za tepla
  • snižují výrazné náklady na výměnu
  • prodloužení životnosti zařízení

Materiály Belzona pro opravy kovů mají vynikající vlastnosti v mnoha různých provozních podmínkách. Belzona 1111 (Super Metal) se často používá pro všeobecné opravy součástí výměníků tepla, jako jsou trubkové plechy, čelní plochy přírub, vodní prostory a koncové kryty. Oblasti vystavené vysoké erozi a korozi lze obnovit pomocí přípravku Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) a velké plochy, které vyžadují delší dobu přetírání, lze obnovit pomocí přípravku Belzona 1121 (Super XL-Metal). Dále nabízíme vysokoteplotní materiály, jako je Belzona 1511 (Super HT-Metal), které lze použít k obnově výměníků tepla pracujících při teplotách až 150 °C.

Ochrana výměníků tepla epoxidovými nátěry

Naše kompozity pro opravy kovů jsou určeny k potažení širokou škálou epoxidových nátěrů Belzona, aby se dosáhlo dlouhodobé ochrany výměníků tepla proti erozi a korozi. Naše nabídka nátěrů zahrnuje materiál Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), speciálně navržený pro zajištění odolnosti proti erozi při trvalém ponoření do teploty až 60 °C, a materiál Belzona 1341 (Supermetalglide), který se používá v případech, kdy je požadováno zvýšení účinnosti. Zařízení pracující při teplotách  do 130 °C lze opatřit nátěrem Belzona 1391T, a tam, kde je vyžadována odolnost proti velmi vysokým teplotám, odolává Belzona 1593 teplotám až do 160 °C.

Další specializované nátěry s odolností proti chemikáliím, vysokým teplotám, erozi a kavitaci nebo kombinací těchto vlastností zajišťují, že společnost Belzona má řešení pro téměř všechny provozní podmínky.


Související produkty:

Related industries:

Související obsah:

Související případové studie: