X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 1523

Belzona 1523

Vysokoteplotní stříkaný epoxidový nátěr pro vnitřní ochranu zařízení pracujících v podmínkách trvalého ponoru, který poskytuje vynikající odolnost proti korozi.

Dvousložkový epoxidový povlak nanášený stříkáním určený k zajištění dlouhodobé korozní a chemické odolnosti zařízení pracujících v podmínkách trvalého ponoru při teplotách do 140 °C. Tento povlak neobsahující rozpouštědla má dlouhé okno překrytí a jeho mechanismus vytvrzování za studena s úplným vytvrzením za provozu zkracuje prostoje a zajišťuje rychlý návrat zařízení do provozu.

Belzona 1523 se snadno míchá a nanáší pomocí vyhřívaného stříkacího zařízení, což umožňuje rychlou a účinnou ochranu velkých ploch.

Hlavní výhody:

 • vynikající ochrana zařízení proti korozi při vysokých teplotách, vhodná pro trvalé ponoření do vody a uhlovodíkových směsí až do 140 °C
 • vynikající chemická odolnost proti široké škále chemikálií včetně uhlovodíků a aminů
 • nanášení ve dvou vrstvách bez nutnosti otryskávání mezi jednotlivými vrstvami
 • velmi světlé barvy umožňující snadnou kontrolu v tmavých nádobách
 • nátěr se nanáší vyhřívaným nástřikem pro rychlou aplikaci
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - žádná práce s otevřeným ohněm
 • materiál neobsahuje rozpouštědla, což umožňuje bezpečnou aplikaci v uzavřených prostorách
 • zkracuje prostoje díky inovativnímu mechanismu dodatečného vytvrzování aktivovanému při provozní teplotě - není nutné samostatné dodatečné vytvrzování
 • odolává procesu vypařování až do 210 °C a rychlému odtlakování
 • vynikající přilnavost ke kovovým povrchům a vysoké zachování přilnavosti při zvýšených teplotách

Belzona 1523 se používá v následujících oblastech:

 • Vysokoteplotní epoxidové nátěry pro zařízení na těžbu ropy a zemního plynu, jako jsou odlučovače, odlučovací nádoby a výparníky pracující pod ponorem.
 •  Ochrana proti korozi různých chemických látek ve vysokoteplotních zařízeních včetně kotlových nádob, kondenzátorů a výměníků tepla.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace: