X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 2000 series

Belzona 4341 (Magma CR4)

Vysokoteplotní epoxidový povlak pro betonové a kovové povrchy, které přicházejí do styku s horkými anorganickými kyselinami.

Odolný dvousložkový epoxidový ochranný optimalizovaný pro odolnost vůči horkým anorganickým kyselinám, jako je kyselina sírová a chlorovodíková, do 90 °C. Tento nátěr bez rozpouštědel izoluje betonové a kovové povrchy od zhoršujícího se chemického prostředí.

Belzona 4341 (Magma CR4) poskytuje bezpečný a hygienický povrch, který splňuje požadavky USDA pro náhodný styk s potravinami. Snadno se míchá a nanáší bez nutnosti použití specializovaného nářadí a vytvrzuje při pokojové teplotě.

Hlavní výhody:

  • vynikající chemická odolnost vůči řadě horkých anorganických kyselin
  • splňuje požadavky USDA na bezpečné a hygienické povrchy bez znečištění potravin
  • snadné míchání a nanášení bez použití specializovaných nástrojů
  • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, protože neobsahuje rozpouštědla
  • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - žádná práce s otevřeným ohněm
  • vynikající přilnavost ke všem pevným podkladům včetně betonu, skleněných vláken, cihel, nerezové oceli, měkké oceli a uhlíkové oceli

Belzona 4341 (Magma CR4) se používá v následujících oblastech:

  • Chemicky odolný povlak pro kyselinovzdorné stěny, nádrže, místa úniku chemikálií, betonové podstavce nádrží a čerpadel.
  • Těsnění chemických odtoků, kanálů, přečerpávacích a záchytných ploch.
  • Ochrana betonových podstavců a skříní čerpadel před únikem chemikálií.
  •  Vytvoření protiskluzových chodníků v oblastech zadržování chemických látek v kombinaci s kamenivem.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: