X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
cukru

Řešení údržby pro proces rafinace cukru

Kompozitní opravné materiály a průmyslové nátěry společnosti Belzona, které jsou vytvrzovány za studena, prokazatelně zlepšují integritu klíčových zařízení cukrovaru.

Řešení údržby pro proces rafinace cukru

Proces rafinace cukru zahrnující extrakci cukru z cukrové řepy nebo cukrové třtiny vytváří agresivní prostředí, kde je přítomna vlhkost, otěr a teplota, které poškozují stroje a zařízení zapojené do procesu.

Kompozitní opravné materiály a průmyslové nátěry společnosti Belzona, které jsou vytvrzovány za studena, se osvědčily při řešení výzev tohoto prostředí a aktivně zvyšují životnost klíčových zařízení cukrovaru.

Oděruvzdorné polymerní systémy pro ochranu šnekových dopravníků

Šnekové dopravníky mohou být vystaveny značnému abrazivnímu opotřebení v důsledku zpracování pevných materiálů. To může mít za následek řadu problémů, jako je silný otěr v žlabu i opotřebení letek ve šneku. To může vést ke ztrátě účinnosti, zvýšení spotřeby energie zařízení a celkovému zkrácení jeho provozní životnosti.

V boji proti těmto problémům lze použít polymerní systémy Belzona řady 1000, které obnoví poškozená místa a ochrání je před budoucím opotřebením. Materiály jako Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP), Belzona (1818) mohou poskytnout obětní obložení odolné proti otěru, které působí na prodloužení životnosti zařízení a zpomalení abrazivního procesu.

Vysoce výkonné povlaky pro difuzory a kondenzátory

Difuzory a kondenzátory jsou pravidelně provozovány při zvýšených teplotách, což zvyšuje rychlost eroze - koroze, abraze vnesenými pevnými látkami, chemické a mikrobiologické napadení. Řada vysokoteplotních nátěrů Belzona, včetně nátěrů Belzona 1381, Belzona 1391T, Belzona 1593 a Belzona 5892, je speciálně navržena tak, aby poskytovala vynikající úroveň ochrany zařízení pracujících v ponořeném prostředí při zvýšených teplotách.

Zlepšení účinnosti čerpadla pomocí dvousložkových epoxidových past a antikorozních nátěrů

V cukrovarnickém průmyslu může dojít k poškození čerpadel v důsledku eroze - koroze, chemického a mikrobiologického napadení (kyselé nebo alkalické kapaliny).

Běžná řešení mohou zahrnovat výměnu pláště čerpadla a oběžného kola, tento proces však může vyžadovat značné finanční náklady a může vést k delším odstávkám z důvodu dodacích lhůt výrobců.

Dalším řešením může být profilace substrátu navařením desek. Tato metoda má také svá omezení, protože může vést ke vzniku tepelně ovlivněných zón, které mohou způsobit, že substrát bude potřebovat další opracování, aby se dosáhlo hladkého povrchu pro dosažení účinnosti.

K obnově profilů čerpadel a k ochraně čerpadla před budoucím erozně-korozním poškozením lze použít dvousložkové epoxidové pastové systémy a antikorozní nátěry Belzona řady 1000.

Vnější opravy a ochrana nádrží z tavené oceli

Vnější koroze a poškození vlivem prostředí způsobené fyzickým poškozením nebo kondenzací mohou vést ke korozi a netěsnosti svarů v nádržích z tavené oceli.

Jednou z metod, které lze použít k nápravě poškození, je přišroubování vnějších desek na problematická místa. Tato technika však vyžaduje, aby byly nádrže kvůli instalaci desek vyřazeny z provozu. Přitom mohou vzniknout značné náklady vzhledem k množství odstávek a práce, které tento proces vyžaduje.

Řešení pro lepení desek za studena řady 1000 společnosti Belzona a epoxidové opravné kompozitní systémy představují alternativní a spolehlivé řešení k běžným metodám. Tyto systémy lze bez nutnosti použití specializovaného nářadí rychle aplikovat na vnější stranu nádrží, zatímco je nádrž stále v provozu. Tento postup pomáhá maximalizovat provozuschopnost zařízení, a tím zvýšit jejich ziskovost.

Oprava hřídelí pomocí epoxidových systémů pro opravu kovů

Mechanická zařízení, jako jsou hřídele, se mohou časem poškodit v důsledku vibrací, tření, abrazivních nečistot a korozního opotřebení. Pracovníci údržby se sice mohou rozhodnout nahradit poškozené zařízení dalším stejným zařízením, ale tím zůstává podklad náchylný k opakování stejného problému.

Další metodou opravy může být navaření desek na hřídel s následným obráběním. To však může vést k delším odstávkám, protože to vyžaduje přemístění hřídele do dílny. 

Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: