X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4154 (Bulkfill Resin)

Belzona 4154 (Bulkfill Resin)

Materiál na bázi epoxidové pryskyřice určená k použití s kamenivem pro opravy, obnovu a rekonstrukci betonu a kamenných konstrukcí poškozených nárazem, vibracemi, chemickými látkami a vlivem prostředí.

Belzona 4154 je dvousložková, víceúčelová opravná pryskyřice na bázi epoxidu vhodná pro obnovu betonu a kamenických prvků poškozených nárazem, vibracemi, chemickými látkami a působením životního prostředí. Belzona 4154 se snadno kombinuje s kamenivem z místních zdrojů a poskytuje vysoce nákladově efektivní řešení, zejména pro rozsáhlé aplikace.

Belzona 4154 je ideální pro opravy prováděné na vodorovných plochách jako vyrovnávací materiál k vyplnění velkých nerovností, hlubokých dutin, mezer a trhlin. Tato úsporná pryskyřice se silně spojí s většinou povrchů, jako jsou cihly, beton a přírodní kámen.

Pro zajištění vysokého výkonu předepsaného provozními podmínkami musí být Belzona 4154 překryta jedním z produktů Belzona, který je pro danou aplikaci nejvhodnější.

Hlavní výhody:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • snadné míchání s kamenivem z místních zdrojů a aplikace bez ohledu na rozsah použití
 • vynikající přilnavost k různým podkladům: betonu, cihlám a přírodnímu kameni
 • cenově výhodné řešení pro vyplňování dutin a mezer a zároveň pro zvyšování a vyrovnávání velkých nerovných ploch
 • vhodné pro kombinaci s kamenivem z místních zdrojů pro hromadné výplně
 • navrženo k překrytí jinými výrobky Belzona, což zvyšuje výkon a vlastnosti systému
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • žádné smršťování bez ohledu na použitou tloušťku

Belzona 4154 s kamenivem se používá například:

 • Opravy velkých problémových podlahových ploch vyžadujících hromadné vyplňování propadů, dutin, mezer a trhlin pro podporu místní infrastruktury, zařízení a konstrukcí.
 • Vyrovnávání a zvyšování velkých nerovných povrchů ve skladech chemikálií, prostorách pro zadržování chemikálií, nakládacích ramp, strojních a výrobních prostorách.
 •  Přestavba stěn a jiných svislých konstrukcí s použitím bednění.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Related case histories: