X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Uretanový povlak pro ochranu kovových a zděných povrchů proti chemickému, abrazivnímu a korozivnímu působení.

Dvousložkový uretanový povlak určený k ochraně kovových a zděných povrchů proti fyzikálnímu, chemickému a bakteriálnímu napadení. Tento odolný materiál je ideální tam, kde je vyžadována houževnatost, odolnost vůči vlivům prostředí, erozi a korozi, a zároveň poskytuje vysoce dekorativní netoxický povrch, který se snadno čistí běžně používanými čisticími prostředky.

Belzona 5111 (Ceramic Cladding) se snadno míchá a lze ji nanášet štětcem nebo stříkáním bez nutnosti použití specializovaného nářadí. Vytvrzuje při pokojové teplotě, čímž odpadá nutnost práce s otevřeným ohněm.

Hlavní výhody:

  • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
  • možnost stříkání pro velké aplikační plochy
  • dobrá odolnost proti erozi, korozi a oděru
  • odolnost proti nárazu a poškrábání
  • vynikající odolnost vůči bakteriím a široké škále chemických látek, jako jsou alkoholy, zásady, soli, oleje, uhlovodíky, hnojiva, kyseliny a oxidační činidla
  • snadné čištění širokou škálou čisticích prostředků
  • poskytuje bezešvou a estetickou povrchovou úpravu

Belzona 5111 se používá pro:

  • Ochrana konstrukčních povrchů, jako jsou mosty, chladicí věže a stěny, proti korozi a povětrnostním vlivům.
  • Vnější antikorozní ochrana potrubí a skladovacích nádrží, která poskytuje příjemný povrch.
  •  Ochrana lopatek ventilátorů proti oděru pro dlouhodobý výkon.

- Povrchová úprava kovových konstrukcí, jako jsou zábradlí, zajišťující trvalou vnější odolnost proti korozi.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: