X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Skladovací nádrže

Řešení pro skladovací nádrže a sekundární záchytné jímky

Belzona nabízí širokou škálu kovových a betonových opravných kompozitů a epoxidových povlaků pro opravy skladovacích nádrží a sekundárních záchytných jímek a jejich ochranu před účinky eroze, koroze a chemického napadení.

Společnost Belzona nabízí celou řadu kovových opravných kompozitů a epoxidových nátěrů speciálně vytvořených pro údržbu skladovacích nádrží, včetně řešení, jako je utěsnění dna nádrže, ochrana proti erozi a korozi, lepení za studena a utěsňování netěsností. Materiály společnosti Belzona vytvrzující za studena eliminují práci za tepla, a zajišťují tak bezpečnou a snadnou údržbu. Naše vysoko-pevnostní epoxidové výrobky pro opravu betonu rychle obnovují sekundární ochranné prostory a poškozený beton a zároveň poskytují vynikající chemickou a rázovou odolnost a pevnost v tlaku.

Oprava a ochrana vnitřních částí nádrže

Skladovací nádrže zasažené erozí, korozí a chemickým napadením lze rychle opravit a ochránit pomocí polymerních opravných materiálů a nátěrů Belzona, které se spojí s mnoha konstrukčními materiály včetně GRP (Glass reinforced plastic), FRP (Fibre Reinforced Polymer - polymer vyztužený vlákny), oceli a betonu.

Materiály Belzona:

 • umožňují okamžité utěsnění netěsností a lepení desek za studena v nádržích pomocí rychle tvrdnoucích materiálů, jako jsou Belzona 1221 (Super E-Metal) a Belzona 1212
 • zajistí trvalou obnovu betonových a ocelových povrchů
 • možnost opravy stávajících povrchů, nebo aplikace nových ochranných systémů
 • zajišťují dlouhodobou odolnost proti erozi, korozi a chemikáliím pomocí vysoce odolných epoxidových nátěrů, jako jsou Belzona 1391 (Ceramic HT) a Belzona 5811 (Immersion Grade)
 • snížení prostojů a nákladů na skladování mimo areál pomocí stříkaných, rychle vytvrzujících materiálů s vynikající odolností
 • nabízejí chemicky odolný povlak v podobě Belzona 4351 k ochraně oblastí vysoce náchylných k  

  elektrostatické akumulaci

Oprava a ochrana vnějších nádrží

Epoxidové opravné kompozity a povlaky Belzona jsou speciálně navrženy pro vnější ochranu skladovacích nádrží a procesních nádob, které lze aplikovat na místě i na horké zařízení. Naše materiály nabízejí výjimečnou pevnost spoje, která umožňují lepení zařízení na vnější části nádrží za studena, čímž se eliminuje nutnost práce za tepla. Řešení Belzona pro vnější povrchy nádrží zahrnují:

 • Stříkané epoxidové povlaky odolné proti korozi, jako je Belzona 5111 (Ceramic Cladding), poskytují snadno čistitelné povrchy a dlouhodobou ochranu proti korozi vnějších povrchů nádrží.
 • Epoxidové kompozity s vysokou přilnavostí, jako je například povrchově odolná Belzona 1212, se používají k obnovení celistvosti nádrže lepením desek nebo k připevnění vnějšího vybavení k nádrži, včetně, požárních záplavových systémů, konzol, podpěr a mnoha dalších.
 • Utěsnění dna nádrže pomocí "prodyšných" nátěrů bez obsahu rozpouštědel, jako je Belzona 3111 (flexibilní membrána), které zabraňují pronikání vody pod nádrž a zároveň umožňují únik zachycené vlhkosti.
 • Kromě toho společnost Belzona nabízí kompozitní bandáže v podobě Belzona SuperWrap II. Tyto opravy lze navrhnout a aplikovat v souladu s normou ISO 24817 nebo ASME PCC-2 a zajistit tak matematicky navržené opravy bandáží udržujících tlak.

Oprava a ochrana sekundárních ochranných prostorů

Poškozené betonové podlahy a stěny sekundárních záchytných jímek lze rychle opravit pomocí kompozitů Belzona pro opravu betonu, které zkracují dobu odstávky a poskytují výjimečnou pevnost v tlaku, dobrou odolnost proti nárazu a vynikající přilnavost k betonu. Naše chemicky odolné nátěry, jako jsou Belzona 4311 (Magma CR1) a Belzona 4341 (Magma CR4), zajistí dlouhodobou chemickou ochranu proti široké škále látek včetně kyselin a louhů i při vysokých teplotách. Kromě toho se nátěr Belzona 4361 ideálně hodí k ochraně prostor s chemickými látkami, protože zůstane neporušený v případě, že pod ním dojde k prasknutí betonu. Díky své vynikající pružnosti a odolnosti vůči široké škále chemických látek je schopna překlenout trhliny, aniž by došlo k poškození celistvosti nátěru. Univerzální chemické povlaky Belzona lze nanášet štětcem nebo stříkacím zařízením, což dále urychluje aplikaci a zkracuje prostoje.

Řešení Belzona pro sekundární ochranné jímky zahrnují:

 • odolné betonové opravné kompozity pro vyplňování poškození a obnovu degradovaných ploch
 • podlévací epoxidové pryskyřice, jako je Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin), se ideálně hodí pro vyplňování trhlin, injektáž, stěrkování a lepení zařízení
 • lehké materiály pro opravy betonu, jako je Belzona 4141 (Magma-Build), jsou ideální pro opravy svislých ploch bez nutnosti použití bednění nebo podpěr během vytvrzování
 • rychle vytvrzující epoxidové nátěry aplikované stříkáním nebo štětcem, které jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly chemickou odolnost proti široké škále chemikálií při různých teplotách

Související produkty:

Related industries:

Související obsah:

Související případové studie: