X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Řešení pro větrnou energetiku

Řešení pro větrnou energetiku

Opravné kompozity a ochranné nátěry pro údržbu zařízení větrných elektráren

Využití větrné energie zahrnuje vystavení živlům, které mohou způsobit poškození na zařízeních a konstrukcích provozovaných v celém odvětví. Problémy, jako je koroze, eroze a poškození prostředím, mohou vést ke zhoršení stavu a nákladným důsledkům doprovázeným nežádoucími odstávkami.

Řešení společnosti Belzona pro odvětví větrné energetiky mohou v prostředí na pevnině i na moři pomoci opravit a ochránit majetek před těmito problémy a zároveň zefektivnit postupy údržby větrných elektráren a snížit jejich časovou náročnost.

Lopatky turbíny

Obnova lopatek a ochrana náběžné hrany:

Poškození náběžné hrany je považováno za největší problém údržby v odvětví větrné energie. Důkazy naznačují, že poškození náběžné hrany může snížit roční produkci energie větrné turbíny, přičemž ztráty energie se odhadují na 4 až 20 %, pokud je poškození erozí vážné.

Oproti plnivům, pojivům a páskám představují rekonstrukční kompozitní materiály a ochranné nátěry Belzona vynikající řešení. Belzona 1121 (Super XL-Metal) se ideálně hodí k rekonstrukci hladkého a odolného povrchu lopatek. Toto řešení se snadno aplikuje a má prodlouženou životnost, takže je vhodné pro práce ve výškách a na místě. Systémy Belzona navíc vykazují vynikající přilnavost k podkladům ze skelných vláken a lze je aplikovat najednou bez nutnosti zahřívání.

Pro ochranu náběžné hrany poskytují systémy Belzona ,odolné proti oděru a erozi, dlouhodobé výsledky. Vynikajícím příkladem je Belzona 1331, která je vhodná do suchých i mokrých podmínek. Mezitím Belzona 1341 (Supermetalglide) poskytuje vynikající ochranu náběžné hrany, zejména pro prostředí s výskytem mokré abraze.

Tato řešení společně pomáhají rozšířit aplikační okno dostupné pro údržbu větrných turbín. Řešení Belzona pro lopatky turbín, která jsou vhodná pro aplikaci při teplotách již od 5 °C, umožňují jednoduchou a efektivní údržbu bez nutnosti použití specializovaných nástrojů nebo vybavení. Tyto materiály vytvrzované za studena nevyžadují použití UV lamp nebo externích zdrojů tepla a mohou rychle vrátit zařízení do provozu, čímž se zabrání nákladným odstávkám.

Větrné turbíny a generátorové komponenty

Řešení pro přestavbu mechanických součástí:

Belzona nabízí ucelenou řadu epoxidových kompozitních materiálů bez obsahu rozpouštědel, které jsou určeny k opravám a prevenci běžných poruch spojených s komponenty větrné turbíny. Epoxidové materiály Belzona aplikované za studena nabízejí rychlou a spolehlivou alternativu k demontáži, svařování a obrábění, které jsou nutné pro běžné opravy.

Pomocí kovových opravných materiálů, jako je Belzona 1212 nebo Belzona 1131 (ložiskový kov), lze opotřebené a poškozené hřídele opravit na místě, čímž se omezí prostoje a ztráty výrobních nákladů, které mohou vzniknout. Tyto snadno aplikovatelné systémy prodlužují životnost zařízení a vracejí majetek do provozu ve zlomku času. Kromě toho je lze použít k obnovení povrchu narušených převodovek a ložiskových skříní a poskytují také vynikající odolnost proti erozi a korozi.

Zlepšení bezpečnosti:

Údržba ve výškách představuje značné riziko, zejména za mokra a větru. Belzona nabízí řadu nátěrů, které mají protiskluzové vlastnosti a jsou k dispozici v řadě jasných barev pro zvýšení bezpečnosti. Nátěry, jako je Belzona 4411 (Granogrip), zvyšují bezpečnost tím, že zajišťují snížení uklouznutí na potenciálně nebezpečných místech (včetně žebříkových příček, lávek, plošin a na vrcholu samotné větrné turbíny.

Základna a věž turbíny

Oprava poškozeného betonu kompozity:

S rostoucí velikostí větrných turbín a lopatek je nezbytné zajistit stabilní základy těchto konstrukcí. Proto je třeba rychle odstranit jakékoli závady na betonovém základu pomocí rychle vytvrzujících kompozitů pro opravu betonu.

Belzona nabízí širokou škálu systémů, včetně Belzona 4111 (Magma-Quartz), který je ideální pro obnovu poškozeného betonu, a Belzona 4154 (Bulkfill Resin), který je vhodný pro vyrovnávání velkých nerovných betonových ploch. Oproti typické době vytvrzování u podobných oprav betonu vytvrzují řešení Belzona pro opravy betonu rychle a umožňují rychlý návrat do provozu. Kromě toho mají výhodu vysoké mechanické a rázové pevnosti a zároveň vykazují odolnost vůči vlivům prostředí.

Korozivzdorné zapouzdřovací systémy:

Koroze a vnikání vody mohou mít škodlivý vliv na efektivní provoz systémů na základně turbíny. Společnost Belzona nabízí řadu zapouzdřovacích systémů, které poskytují flexibilní a odolnou bariéru, speciálně navrženou pro ochranu majetku před těmito problémy. Použitím "prodyšných" nátěrů bez obsahu rozpouštědel, jako je Belzona 3111 (Flexibilní membrána), lze eliminovat pronikání vody a škodlivé koroze na základně turbíny a umožnit snadný únik veškeré vlhkosti zachycené mezi kovem a betonem. Tento nátěr lze nanášet štětcem a po případné kontrole jej snadno znovu utěsnit.

Přírubové spoje nebo jiná zařízení náchylná ke štěrbinové, galvanické a atmosférické korozi lze navíc zapouzdřit pomocí některé z flexibilních membrán Belzona. Belzona 3412, dvousložkový hybridní polymerní nátěr navržen tak, aby vyloučil vlhkost, která je hlavní příčinou těchto problémů. Systém lze pro kontrolu snadno odlepit a znovu utěsnit, aby se obnovila dlouhodobá ochrana proti korozi.

Povrchově odolná řešení úniků z transformátorů:

Údržba transformátorů je klíčová pro efektivní provoz větrných turbín a přenos zachycené energie do sítě. Stárnoucí zařízení nebo poškození životního prostředí může mít za následek potenciální únik oleje, který ovlivňuje okolní prostředí. Proto je třeba případné problémy řešit rychle, aby se předešlo dalším komplikacím.

Ručně připravené, mastné a mokré povrchy mohou být při aplikaci obtížně přilnavé. Řešení společnosti Belzona, která jsou odolná vůči povrchům, však mohou rychle a dlouhodobě zastavit a utěsnit úniky z transformátorů. Povrchově tolerantní systémy, včetně Belzona 1161 (Super UW-Metal) a Belzona 1212, lze použít jako víceúčelové a trvanlivé možnosti oprav. Oba se snadno míchají a aplikují na místě, což je ideální pro rychlý návrat do provozu.

Pro další ochranu proti účinkům koroze použijte Belzona 5831 (ST-Barrier). Tento bariérový nátěr lze nanášet na ručně připravené povrchy, a to i za přítomnosti vlhkosti.

Process Vessel Video

Související produkty:

Související obsah:

Související případové studie: