X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1331

Belzona 1331

Epoxidový náter nanášený stríkáním nebo štetcem na ochranu proti erozi a korozi zarízení provozovaných pod trvalým ponorem.

Dvousložkový epoxidový náter nanášený stríkáním nebo štetcem pro ochranu proti erozi a korozi zarízení provozované pri trvalém ponorení do 50 °C. Tento náter bez rozpouštedel lze snadno míchat a nanášet pri teplote okolí jako jednovrstvý nebo dvouvrstvý systém. Jeho 24hodinové okno pro prekrytí náteru umožnuje rychlé dokoncení rozsáhlých aplikací, címž se zkracují prostoje.

Díky své schopnosti vytváret silnou vrstvu bez stékání a vynikající odolnosti proti erozi je Belzona 1331 ideální pro použití jako epoxidový náter potrubí pro ochranu obvodových svaru na vnitrních spojích. Tento nástrikový povlak nové generace bez plniv poskytuje robustní ochranu keramického náteru, aniž by zpusoboval opotrebení nebo poškození stríkacího zarízení.

Hlavní výhody:

 • vynikající odolnost proti erozi a korozi v ponorených podmínkách
 • rychlá aplikace stríkáním, v prípade potreby lze aplikovat i štetcem
 • umožnuje nanášení jedné nebo dvou vrstev s 24hodinovým oknem pro prevrstvení
 • možnost nanášení s vysokou hustotou (> 1250 mikronu) v jedné vrstve bez stékání
 • vynikající odolnost proti katodickému rozkladu
 • vynikající pružnost, houževnatost a odolnost proti nárazu
 • vynikající chemická odolnost proti široké škále chemikálií
 • k dispozici ve svetlých barvách pro lepší viditelnost v tmavých nádobách pri aplikaci a kontrole
 • aplikace a vytvrzování pri pokojové teplote - bez práce za tepla
 • snížení zdravotních a bezpecnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštedla
 •  vynikající prilnavost k vetšine kovových povrchu vcetne uhlíkové oceli, nerezové oceli a speciálních ocelí

Belzona 1331 se používá v následujících oblastech:

 • nátery odolné proti korozi a erozi pro procesní nádoby, odlucovace, cerpadla, výmeníky tepla a kondenzátory pracující v ponoru
 • epoxidové obložení potrubí pro ochranu obvodových svaru na vnitrních spojích
 • oprava opotrebovaných a poškozených výsypek a zásobníku
 • dlouhodobá ochrana proti korozi chemických pracek
 • erozivne odolný náter pro ochranu nábežné hrany lopatek vetrných turbín

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information


Approvals:

WRAS Approved Material

Bureau Veritas logo

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: