X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

Kompozitní materiál odolný proti oderu pro opravy a obkládání kovových povrchu postižených erozí jemných cástic.

Dvousložkový kompozitní materiál na bázi epoxidové pryskyřice kombinující extrémně tvrdé těsně zalité keramické agregáty odolné proti oděru v polymerním pojivu pro opravy a ochranu zařízení poškozených oděrem jemných částic.

Belzona 1812 (keramický karbid FP) byla vyvinuta pro situace, kdy dochází k erozi jemných částic, např. při výrobě cementu. Tato technologie nové generace vytváří hladší, ale vysoce odolný kompozit, který lze nanášet v tenkých vrstvách, což poskytuje větší možnosti úpravy profilů a zlepšení toku.

Alternativně tam, kde se vyskytují problémy způsobené abrazí hrubých částic, byla vyvinuta Belzona 1811 (keramický karbid).

Hlavní výhody:

 • Vysoká odolnost proti oděru a opotřebení
 • Nepodléhá korozi
 • Neobsahuje rozpouštědla, což umožňuje bezpečnou aplikaci v omezených prostorách
 • Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům včetně oceli a litiny
 • Aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • Dlouhá životnost
 • Rychlé vytvrzení zajišťuje rychlý návrat do provozu
 • Vysoká mechanická pevnost

Belzona 1812 (keramický karbid FP) se používá například:

 • Ochrana potrubí, ohybů potrubí, kolen a ventilů před poškozením abrazivními vlivy.
 • Lepení a injektáž obkladů a opotřebených desek, kde je vyžadována vysoká odolnost proti oděru.
 • Opravy šnekových dopravníků, odstředivek a oběžných kol čerpadel poškozených erozí a korozí.
 • Obložení opotřebovaných násypek, žlabů, míchacích lopatek a dalších zařízení vystavených abrazi

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: