X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
pulp

Průmysl papíru a celulózy - oprava kompozitů a ochranných nátěrů

Zařízení používaná v celulózo-papírenském průmyslu lze chránit před oděrem, erozí, korozí, vysokými teplotami a chemickým působením pomocí epoxidových a polyuretanových opravných kompozitů a nátěrů Belzona.

Zařízení na výrobu buničiny a papíru jsou náchylná k řadě problémů s údržbou kvůli korozivnímu prostředí, ve kterém pracují. Zařízení, která trpí účinky opotřebení, eroze, koroze, vysokých teplot a chemického nebezpečí, lze udržovat pomocí univerzálních opravných kompozitů a ochranných nátěrů Belzona.

Naše materiály vytvrzované za studena poskytují řešení pro údržbu zařízení pracujících v různých provozních podmínkách, která snižují prostoje, náklady na pracovní sílu a eliminují nutnost výměny.

Obnova a ochrana zařízení pro manipulaci s pevnými látkami

Zařízení pro manipulaci s pevnými látkami, včetně odkorňovačů, násypek, šnekových dopravníků, dopravních pásů a hnacích válců, jsou vzhledem k povaze zpracovávaných materiálů obzvláště náchylná k oděru a opotřebení. Všechna tato zařízení lze opravit a ochránit pomocí široké škály kompozitních opravných materiálů Belzona.

Odolné opravné kompozity, jako je Belzona 1811 (keramický karbid), jsou určeny k obnově poškozených šnekových dopravníků a zajišťují dlouhodobou odolnost proti oděru. Pryžové opravné materiály Belzona, jako jsou Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) a Belzona 2311 (SR Elastomer), lze použít pro flexibilní opravy, včetně opotřebovaných nebo roztržených dopravníkových pásů a hnacích válečků, aniž by bylo nutné zařízení demontovat. Kromě toho naše řešení díky zabudování systémů pozitivního uchycení eliminují prokluzování pásu, chrání hnací válce před oděrem a korozí.

 

Opravy a ochrana čerpadel

Silně poškozené vývěvy, včetně kapalinových vývěv a ventilátorových vývěv, lze obnovit do původního profilu a ochránit před poškozením pomocí naší řady epoxidových opravných materiálů a nátěrů. K opravě prasklých a děravých vývěv lze použít kovové opravné kompozity Belzona nanášené za studena, například Belzona 1111 (Super Metal).

Náš sortiment nátěrů, jako je Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), poskytuje dlouhodobou odolnost proti erozi a korozi, zatímco Belzona 1341 (Supermetalglide) prokazatelně zvyšuje účinnost čerpadel až o 7 % u nových zařízení a až o 20 % u renovovaných zařízení.

Opravy mechanických zařízení

Mechanická zařízení, jako jsou hřídele a sušičky, mohou trpět vibracemi ložisek, opotřebením a ztrátou mazání. Ty lze opravit pomocí materiálů, jako je Belzona 1111 (Super Metal) a Belzona 1131 (Bearing Metal). Druhý jmenovaný materiál sníží tření při rozběhu tím, že zachytí a udrží mazací olej. Poruchu ložiska lze rychle opravit pomocí rychle vytvrzujících materiálů, jako je Belzona 1212, který je speciálně určen pro nouzové opravy.

Ochrana výparníku a výměníku tepla

Belzona vyrábí řadu vysoce účinných materiálů pro výparníky a výměníky tepla poškozené účinky eroze, koroze, vysokých teplot a chemického napadení. Naše opravné kompozity vytvrzované za studena lze použít k obnově součástí, jako jsou trubkové plechy, čelní plochy přírub, vodní boxy a koncové kryty náchylné k poškození erozí a korozí, včetně galvanické koroze.

Materiály odolné vůči vysokým teplotám, jako je Belzona 1511, lze použít k obnově zařízení pracujících při teplotách až 150 °C. Ochranné nátěry, jako je Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), jsou speciálně navrženy k ochraně výparníků a výměníků tepla v nepřetržitém ponoru před erozními silami při teplotách do 60 °C.

Oprava štěpkovacího disku

Materiály odolné proti oděru lze použít k opravě a ochraně opotřebovaných štěpkovacích kotoučů poškozených nárazem, což zlepší proces rozvlákňování a kvalitu vyráběného papíru. Naše opravné kompozity bez obsahu rozpouštědel, jako je Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), se ideálně hodí k obnově opotřebovaných kapes štěpkovacích kotoučů, což zajistí uspokojivou produkci štěpků.

Naše kompozity a nátěry pro opravy kovů jsou vhodné i pro další oblasti, včetně:

  • sekundární ochranné prostory
  • konstrukční beton a ocel
  • netěsnosti potrubí
  • válce pro přenos dřeva

Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: