X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Wastewater plant

Nátěry a opravné kompozity pro vodárenská a kanalizační zařízení

Kovové a betonové opravné kompozity a nátěry na bázi epoxidových pryskyřic Belzona jsou speciálně navrženy pro opravy a ochranu vodárenských a čistírenských zařízení a vybavení.

Společnost Belzona nabízí širokou škálu opravných kompozitů a nátěrů na bázi epoxidových pryskyřic, které jsou určeny k opravám a ochraně vodárenských a čistírenských zařízení a vybavení před běžnými problémy vyskytujícími se v tomto odvětví, včetně eroze, koroze, chemického napadení, mechanického poškození a úniků. Řešení Belzona minimalizují prostoje, náklady na práci a výměnu a prodlouží životnost majetku o mnoho let.

Opravy a zvyšování účinnosti systémů řízení kapalin

Společnost Belzona nabízí širokou škálu epoxidových opravných materiálů, které lze použít k opravě systémů pro řízení tekutin poškozených erozí, korozí a chemickým napadením. Naše materiály bez obsahu rozpouštědel, jako je Belzona 1111 (Super Metal), jsou určeny k opravě poškozených zařízení včetně čerpadel, potrubí a ventilů do původního profilu a spojí se téměř s jakýmkoli kovovým povrchem. Po obnově zařízení lze použít epoxidové nátěry, jako je Belzona 1341 (Supermetalglide), které zajistí vynikající odolnost proti erozi a korozi a také zvýší účinnost zařízení až o 7 % u nových čerpadel na 20 % u provozovaných, což výrazně sníží provozní náklady.

Oprava betonu kanalizačních systémů

Naše materiály na opravu betonu jsou speciálně navrženy pro opravu a ochranu kanalizačních systémů před běžnými problémy, jako je odlupování betonu, opotřebení a chemické napadení v důsledku působení sirovodíku, velkého zatížení a eroze. Epoxidové materiály na opravu betonu Belzona, jako je Belzona 4111 (Magma-Quartz), mohou opravit oprýskaný beton na zařízeních včetně usazovacích nádrží a odkalovacích žlabů, což zajistí rychlé a trvalé řešení. Zařízení poškozená velkým zatížením, jako jsou primární usazovací nádrže, lze opravit pomocí vysoce pevných materiálů, jako jsou Belzona 4131 (Magma-Screed) a Belzona 4111 (Magma-Quartz), které se pevně spojí se stávajícím betonem.

Naše řada nátěrů nanášených štětcem a stříkáním, jako je Belzona 5811 poskytuje dlouhodobou ochranu různých zařízení proti korozi a chemickému napadení a díky složení bez rozpouštědel zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci.

Těsnění proti úniku

Dilatační spáry nádrží a odlučovačů lze snadno utěsnit na místě pomocí elastomerů Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) a Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer). Netěsnosti pod napětím lze okamžitě utěsnit pomocí našich epoxidových opravných kompozitů, jako je Belzona 1291 (ES-Metal), aniž by bylo nutné používat specializované nástroje nebo svařování. Pro ochranu a zvýšení pevnosti poškozeného potrubí lze použít náš systém obalů na potrubí vytvrzovaných za studena, který obsahuje Belzona 1111 (Super Metal) a poskytuje trvalé řešení pro obnovu potrubí. Kromě toho společnost Belzona poskytuje ochranu přírub a spojů v zařízeních s použitím našich vysoce pevných epoxidových materiálů, jako jsou Belzona 1111 (Super Metal) a Belzona 1121 (Super XL-Metal).

Oprava a ochrana mechanicky poškozeného zařízení

Nákladným opravám nebo výměně mechanicky poškozených zařízení, jako jsou hřídele, lze předejít použitím epoxidových opravných materiálů Belzona, které umožňují opravy na místě bez demontáže hřídele, a tím minimalizují náklady a prostoje. Epoxidové nátěry, jako jsou Belzona 1321 (keramický S-kov) a Belzona 1811 (keramický karbid), jsou vynikající při zajišťování odolnosti proti erozi a otěru zařízení, včetně odlučovačů písku, šneků a zařízení pro proudění kapalin, což prodlužuje životnost těchto prostředků.

Protichemická ochrana

Epoxidové opravné kompozity a nátěry Belzona poskytují vynikající chemickou odolnost proti široké škále agresivních chemikálií pro zařízení včetně nádrží na skladování chemikálií a vozů na přečerpávání kalů. Například nátěry jako Belzona 4311 (Magma CR1) jsou ideální pro ochranu sekundárních ochranných prostor před chemikáliemi včetně kyselin a louhů a Belzona 5811 (Immersion Grade) je vynikající pro zařízení pracující pod trvalým ponorem.

Naše polymerní řešení jsou vhodná i pro další oblasti včetně:

  • kapalné střešní membrány pro ochranu budov, konstrukcí a izolací proti povětrnostním vlivům
  • podlahové nátěrové systémy pro ochranu betonových a kamenných podlah
  • polymery pro bezpečnostní povrchy pro prevenci uklouznutí a zajištění pozitivní přilnavosti


Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: