X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build)

Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build)

Chemicky odolný epoxidový materiál pro obnovu kovových a betonových povrchů a ochranu před chemickým napadením.

Odolný dvoudílný opravný kompozit pro dlouhodobou ochranu kovů a betonu před širokým spektrem chemických látek, zejména koncentrovaných anorganických kyselin a louhů (např. kyselina dusičná, kyselina sírová, hydroxid sodný).

Tento pastový materiál se ideálně hodí k obnově povrchů poškozených v důsledku chemického napadení a k opravě poškozených chemicky odolných obkladů. Lze jej také použít k profilování a vyrovnávání drsných povrchů před nanesením vhodného nátěru Belzona. 

Tento materiál neobsahuje rozpouštědla, snadno se míchá a nanáší bez nutnosti použití specializovaných nástrojů a vytvrzuje při pokojové teplotě.

Hlavní výhody:

 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií, zejména koncentrovaným anorganickým kyselinám a zásadám
 • snadné míchání a nanášení bez použití specializovaných nástrojů
 • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, protože neobsahuje rozpouštědla
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - žádná práce za tepla
 • žádné smršťování, rozpínání nebo deformace
 • vynikající elektroizolační vlastnosti
 • vynikající přilnavost ke všem pevným podkladům včetně betonu, nerezové oceli, měkké oceli, uhlíkové oceli.
 • vysoká pevnost v tlaku

Belzona 4301 se používá například:

 • výplň stavebních jam
 • lepení desek
 • poškozené nebo opotřebované plochy přírub
 • vložky trysek
 • stěny jímek zadržující kyseliny
 • chemické kanály
 • chemické odtoky
 • prostory pro přečerpávání a uchovávání chemikálií
 • podstavce a sokly čerpadel
 • vnitřní upevnění nábytku
 • svařovací švy

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Materiály pro lepení:Materiály Belzona vhodné pro zajištění strojů v průmyslovém a námořním prostředí.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: