X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid)

Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid)

Elastomerní tesnicí hmota na dilatacní spáry pro utesnení spár v površích vcetne betonu, cihel a kamene.  

alternativou bežných tmelu a tesnicích hmot, která zajištuje až 25% flexibilitu spár a vynikající odolnost vuci povetrnostním vlivum a chemikáliím. Nevyžaduje žádnou práci s otevreným ohnem a rychle vytvrzuje, což zajištuje bezpecnou a snadnou aplikaci.

Hlavní výhody:

  • Zajištuje pružnost dilatacních spár až o 25 %.
  • Zkrácení prostoju díky rychlému vytvrzení
  • Snížení budoucí údržby a eliminace nutnosti nákladné rekonstrukce konstrukce
  • Snížení zdravotních a bezpecnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštedla
  • Aplikace a vytvrzování pri pokojové teplote - bez práce s otevreným ohnem
  • Vynikající odolnost proti povetrnostním vlivum a chemikáliím v širokém spektru chemických látek
  • Snadné rucní míchání a nanášení bez nutnosti použití specializovaného náradí
  • Vynikající prilnavost k povrchum vcetne betonu, cihel, kamene a oceli

Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) se používá v následujících oblastech:

  • Tesnení dilatacních spár na vodorovných plochách, jako jsou podlahy, mosty, vozovky, parkovište a výrobní zarízení.
  • Tesnení netesných spár v sekundárních ochranných prostorech

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: