X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 5851

Belzona 5851 (HA-Barrier)

Teplem aktivovaný epoxidový náter pro aplikaci na míste, na horké kovové povrchy s minimální prípravou na ochranu proti korozi.

Jednosložkový epoxidový náter bez rozpouštedel, který vytvrzuje pri kontaktu s horkými povrchy a je urcen k prevenci nebo ochrane kovu pred korozí pod izolací. Belzona 5851 (HA-Barrier) se snadno nanáší štetcem a nevyžaduje žádné vážení ani míchání.

Tento tepelne aktivovaný materiál lze nanášet prímo na horké povrchy (70-150 °C) s minimální prípravou povrchu, címž se zabrání prostojum ve výrobe. Po vytvrzení poskytuje vynikající ochranu proti korozi. K dispozici je také Belzona 1251 (HA-Barrier), tepelne aktivovaný epoxidový opravný kompozit, který lze mimo jiné použít k vyplnování dulku a lepení zarízení.

Klícové výhody:

 • Aplikace na míste, pro zarízení pod napetím v provozu pri vysokých teplotách s minimální prípravou povrchu
 • Systém s jedním balením, bez nutnosti vážení nebo míchání
 • Snížení zdravotních a bezpecnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštedla a není nutná práce s otevreným ohnem.
 • Rychlé vytvrzení umožnující opetovnou izolaci zarízení s minimálním zpoždením
 • Vynikající ochrana proti korozi
 • Dobrá chemická odolnost proti široké škále chemikálií
 • Vynikající prilnavost ke kovum (i k rucne pripraveným) vcetne nerezové a uhlíkové oceli, hliníku, mosazi a medi
 • Tepelne stabilní až do 150 °C za sucha

 

Aplikace Belzona 5851 (HA-Barrier) zahrnuje:

 • Prevenci koroze pod izolací
 • Dlouhodobá ochrana proti korozi horkých potrubí a technologických zarízení
 • Vnejší nátery procesních nádob na míste behem provozu pri vysokých teplotách, které zabranují odstávkám výroby

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: