X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

Kompozitní materiál odolný proti oDeru pro opravy a obložení kovových povrchu vystavených erozivnímu pusobení.

Dvousložkový kompozitní materiál na bázi epoxidové pryskyrice obsahující keramické agregáty odolné proti oteru pro opravy a ochranu kovových povrchu trpících kluzným oterem. Belzona 1811 (keramický karbid) odolává deformacnímu poškození a opotrebení a poskytuje dlouhodobou odolnost proti oderu.

Tento vysoce odolný kompozitní materiál lze nanášet bez použití specializovaných nástroju v neomezené tlouštce na svislé i vodorovné povrchy až do teploty sucha 150 °C. Belzona 1811 (keramický karbid) nekoroduje a je odolný vuci široké škále chemikálií. Spojuje se s ruznými podklady a poskytuje bezešvé obložení spolu s vynikající odolností proti oteru a opotrebení hrubých materiálu.

Alternativne tam, kde se vyskytují problémy zpusobené oderem velmi jemných cástic, byla vyvinuta Belzona 1812 (keramický karbid FP).

Hlavní výhody:

 • Vysoká odolnost proti oderu a opotrebení
 • Nepodléhá korozi
 • Neobsahuje rozpouštedla, což umožnuje bezpecnou aplikaci v omezených prostorách
 • Vynikající prilnavost k mnoha kovovým povrchum vcetne oceli a litiny
 • Aplikace a vytvrzování pri pokojové teplote - bez práce s otevreným ohnem
 • Dlouhá životnost
 • Rychlé vytvrzení zajištuje rychlý návrat do provozu
 • Vysoká mechanická pevnost

Belzona 1811 (keramický karbid) se používá v následujících oblastech:

 • Ochrana potrubí, ohybu potrubí, kolen a ventilu pred oterem.
 • Lepení a injektáž dlaždic a opotrebovaných desek, kde je vyžadována vysoká odolnost proti oderu.
 • Opravy šnekových dopravníku, odstredivek a obežných kol cerpadel poškozených erozí a korozí.
 • Obložení opotrebovaných násypek, žlabu, míchacích lopatek a dalších zarízení vystavených abrazi

* Na všechny produkty se vztahují regionální omezení. Další informace získáte u místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in