X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
mining scene

Těžební průmysl a lomový průmysl - opravy kompozitů a nátěrů

Opravné kompozity, nátěry a obložení Belzona jsou speciálně vyvinuty pro opravy a ochranu zařízení v těžebním a lomovém průmyslu.

Široká škála polymerních kovových a pryžových opravných kompozitů a odolných ochranných nátěrů a obložení společnosti Belzona se v těžebním průmyslu používá již desítky let. Tyto materiály jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly vynikající ochranu proti erozi, korozi a oděru a také chemickou odolnost pro zařízení pracující ve velmi agresivním prostředí. Společnost Belzona nabízí nákladově efektivní řešení, která snižují prostoje a náklady na pracovní sílu a zároveň eliminují nutnost výměny zařízení.

Obnova a ochrana zařízení pro manipulaci s pevnými látkami

Zařízení pro manipulaci s pevnými látkami je vzhledem k povaze zpracovávaných materiálů neustále vystaveno silnému opotřebení. Společnost Belzona nabízí širokou škálu kovových a pryžových opravných materiálů, které lze použít k opravě a ochraně šnekových dopravníků, dopravníkových pásů a hnacích válců.

Epoxidové opravné kompozity vyztužené keramikou, jako je Belzona 1811 (keramický karbid), jsou určeny k obnově poškozených šnekových dopravníků a zajišťují dlouhodobou odolnost proti otěru po mnoho let. Pryžové opravné materiály Belzona, včetně Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) a Belzona 2311 (SR Elastomer), lze použít pro pružné opravy, včetně opotřebovaných dopravníkových pásů a pneumatik pro těžká vozidla, bez nutnosti vulkanizace za tepla nebo demontáže. Kromě toho lze začleněním systémů pro snížení prokluzu, jako je Belzona 1821 (Fluid Metal), eliminovat prokluzování pásu a ochránit hnací válce před oděrem a korozí.

Oprava a ochrana proti poškození oděrem

Obklady Belzona odolné proti oděru lze použít k opravě a ochraně kolen potrubí, žlabů a násypek. Obložení Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP), které je navrženo tak, aby výrazně omezilo účinky oděru tím, že poskytuje obětované obložení - nabízí obrovské úspory času i nákladů.

Tam, kde je vyžadována ochrana proti nárazu, lze použít materiály řady 2000 společnosti Belzona, které poskytují obložení chránící před poškozením nárazem. Tyto materiály jsou houževnaté, pružné, snadno se aplikují a rychle vytvrzují, což umožňuje rychlou realizaci v porovnání s výměnou.

Opravy a ochrana zařízení pro manipulaci s kapalinami a plyny

Silně poškozená čerpadla v těžebním průmyslu, včetně kapalinových vakuových a odstředivých čerpadel, lze obnovit do původního profilu a chránit je před účinky eroze, koroze, chemického napadení a opotřebení. Materiály vytvrzované za studena, jako je Belzona 1212, lze použít k opravě trhlin a otvorů v čerpadlech přímo na místě, zatímco materiály, jako je Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), pomáhají zajistit vynikající chemickou odolnost.

Řada nátěrů Belzona, jako je Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), poskytuje dlouhodobou odolnost proti erozi a korozi. Kromě toho je prokázáno, že nátěr Belzona 1341 (Supermetalglide) zvyšuje účinnost čerpadel až o 7 % u nových zařízení a až o 20 % u renovovaných zařízení.

Opravy mechanických zařízení

Mechanická zařízení trpící vibracemi ložisek, opotřebením a ztrátou mazání, jako jsou hřídele a motory, lze opravit pomocí řady materiálů aplikovaných za studena. Z nich Belzona 1131 (Bearing Metal) sníží tření při startu zachycením a udržením mazacího oleje. Poruchy ložiskových skříní lze rychle opravit pomocí rychle vytvrzujících materiálů, jako je Belzona 1212, který je speciálně navržen pro nouzové opravy, čímž se zkrátí prostoje.

Ochrana před chemickým útokem

Epoxidové opravné kompozity a nátěry Belzona poskytují vynikající chemickou odolnost proti široké škále agresivních chemikálií pro zařízení včetně nádrží na skladování chemikálií a vyluhovacích nádrží. Například nátěry, jako je Belzona 4311 (Magma CR1), se ideálně hodí k ochraně sekundárních ochranných prostor před kontaminovanými chemikáliemi a Belzona 5811 (Immersion Grade) je vynikající pro ochranu zařízení pracujících pod trvalým ponorem.

Řešení pro lepení a podlévání

Vzhledem k silným nárazům a vibracím v těžebním a důlním průmyslu může často docházet k nesouososti strojů a zařízení, což vede ke ztrátě efektivity a poškození zařízení. Pro uvolněné čepy ložisek a pouzder a nesprávně lícující součásti je ideální Belzona 1111 (Super Metal), zatímco Belzona 7111 je sypká klínovací hmota je speciálně vyvinutá tak, aby se rovnoměrně rozprostřela po nepravidelných površích. Po vytvrzení poskytuje maximální podporu zařízení a vybavení.

Údržba zařízení

Materiály společnosti Belzona představují nákladově efektivní řešení problémů s údržbou, protože minimalizují prostoje, náklady na práci a výměnu zařízení a zároveň optimalizují účinnost a spolehlivost. Společnost Belzona může poskytnout řešení pro opravy a ochranu vašeho zařízení, včetně:

  • tekutá, flexibilní střešní membrána pro ochranu budov, konstrukcí a izolací před povětrnostními vlivy
  • systémy pro opravu a ochranu betonu a kamenného zdiva
  • ekologické bariérové polymery pro ochranu a snížení dopadu na životní prostředí
  • bezpečnostní povrchové polymery pro snížení nebezpečí uklouznutí

Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: