X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 7311

Belzona 7311

Strukturální lepidlo s vysokou mechanickou pevností a odolností proti únave

Belzona 7311 je lepidlo odolné proti únave, optimalizované pro aplikace strukturálního lepení vyžadující vysokou mechanickou pevnost, odolnost proti štepení a smyku. Belzona 7311 je ideální pro lepení aplikací vystavených cyklickému a opakovanému zatížení.

Jako speciálne navržené lepidlo nabízí dokonalou alternativu k mechanickým upevnením/fixacím a muže být schudnou alternativou ke svarování, címž eliminuje potrebu práce s otevreným ohnem, což z nej ciní bezpecné a pritom vysoce výkonné rešení. Tento snadno mísitelný produkt nevyžaduje žádné speciální nástroje nebo zarízení pro aplikaci a vytvrzování a je vhodný pro suché i mokré provozy do 60 °C.

Díky velkému množství údaju o výkonu dostupných z vývoje a testování Belzona 7311 mají zákazníci možnost provádet analýzu konecných prvku (FEA) a modelovat lepené sestavy. To umožnuje klientovi simulovat namáhání, kterým bude lepidlo vystaveno v provozu, aby se ujistil, že rešení Belzona 7311 je schopno fungovat proti silám reálného sveta, kterým bude pri používání vystaveno.

Hlavní výhody:

 • Odolnost proti cyklické únave
 • Vynikající prilnavost ke kovovému podkladu
 • Vysoká odolnost proti odlupování 
 • Balícek dat pro inženýrské navrhování
 • Vhodný pro provoz pri teplotách od -30 °C do 60 °C 
 • Neobsahuje rozpouštedla
 • Vynikající struktura pasty
 • K aplikaci není treba žádné specializované náradí
 • Není nutná práce s otevreným ohnem

Belzona 7311 se používá v následujících oblastech:

 • Podpora zarízení
 • Konzole zábradlí na ocelových podkladech
 • Schodište/žebríky
 • Lepení desek
 • Nábytek do nádob: vnitrní a vnejší

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in