X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 5851

Belzona 5841

Epoxidový náter vyžadující minimální prípravu povrchu pro opravy na míste a ochranu horkých kovových povrchu vystavených korozi pod izolací.

Dvousložkový epoxidový náter bez rozpouštedel urcený k vynikající ochrane horkých kovových povrchu proti korozi pod izolací. Tento povrchove odolný náter lze nanášet štetcem prímo na horké kovové povrchy o teplote od 30 °C do 80 °C s minimální nutností prípravy.

Hlavní výhody:

  • Aplikace štetcem na míste na zarízení pod napetím pracující pri vysokých teplotách s minimální prípravou povrchu.
  • Vynikající ochrana proti korozi pod izolací na površích do 80 °C.
  • Snížení zdravotních a bezpecnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštedla
  • Rychlé vytvrzení umožnující opetovnou izolaci zarízení s minimálním zpoždením
  • Dobrá chemická odolnost proti široké škále chemikálií
  • Vynikající prilnavost i k rucne pripraveným kovum vcetne nerezové a uhlíkové oceli, hliníku, mosazi a medi
  • Dobrá prilnavost k náteru Belzona 5851 (HA-Barrier)* v oblastech prekrytí

 

Belzona 5841 se používá v následujících oblastech:

  • Prevence koroze pod izolací  
  • Dlouhodobá ochrana proti korozi horkých potrubí a technologických zarízení
  • Vnejší nátery procesních nádob pracujících pri vysokých teplotách behem provozu in situ, které zabranují odstávkám výroby.

*K dispozici je také tepelne aktivovaný náter Belzona 5851 (HA-Barrier), vhodný pro aplikace na horké povrchy do 150 °C.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: