X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 2000 series

Belzona 4511 (Magma-Flex Hi-Build)

Elastomerní tesnicí materiál pro vertikální, horizontální nebo šikmé dilatacní spáry

Rychle vytvrzující dvousložkový pružný tmel určený k účinnému utěsnění stavebních a dilatačních spár na betonu, kameni, cihlách a dalších površích. Tento materiál bez obsahu rozpouštědel je cenově výhodnou a vysoce výkonnou alternativou běžných tmelů a těsnicích hmot, která poskytuje spárám až ±12,5% flexibilitu a vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím. Nevyžaduje práci s otevřeným ohněm a rychle vytvrzuje, což zajišťuje bezpečnou a snadnou aplikaci.

Hlavní výhody:

  • Poskytuje pružnost dilatační spáry až ±12,5 %.
  • Zkrácení prostojů díky rychlému vytvrzování
  • Snížení budoucí údržby a eliminace nutnosti nákladné rekonstrukce konstrukce
  • Snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
  • Aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
  • Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a chemikáliím v širokém spektru chemických látek
  • Snadné ruční míchání a nanášení bez nutnosti použití specializovaného nářadí
  • Vynikající přilnavost k povrchům včetně betonu, cihel, kamene a oceli

Belzona 4511 (Magma-Flex Fluid) se používá v následujících oblastech:

  • Těsnění stavebních spár na svislých plochách, jako jsou líce budov, stěny, parapetní zdi, opěrné zdi, hráze, obložení kanálů, mosty, nadzemní vyrovnání, potrubí, chodníky, betonové nádrže na vodu, divácké plochy (tribuny, tribuny).
  • Těsnění dilatačních spár na vodorovných nebo nakloněných rovných plochách, jako jsou podlahy v interiéru/venku, rampy, silnice, mosty, ochranné prostory, železnice, parkoviště, střechy, dlažební desky, základy.

Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in