X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Epoxidový opravný kompozit pro opravy, obnovu a ochranu betonu a kamene.

Rychle tvrdnoucí tří-složkový epoxidový opravný kompozit určený k opravám, obnově povrchu a ochraně betonu a kamene. Tento materiál poskytuje vynikající chemickou a otěru-vzdornost a ochranu před vlivy prostředí, čímž zjednodušuje postupy údržby.

Belzona 4111 (Magma-Quartz) se snadno míchá a nanáší bez nutnosti použití specializovaného nářadí a v případě potřeby jej lze použít v malém množství. Tento opravný kompozit bez rozpouštědel se dodává jako základ, tužidlo a samostatné kamenivo, což umožňuje měnit viskozitu namíchaného výrobku.

Hlavní výhody:

 • vysoká mechanická a rázová pevnost
 • vynikající dlouhodobá odolnost proti otěru
 • vynikající chemická odolnost proti široké škále chemikálií
 • snadné míchání a nanášení bez použití specializovaného nářadí a možnost použití malých množství v případě potřeby
 • žádné smršťování bez ohledu na nanesenou tloušťku
 • odolnost vůči vlivům prostředí
 • zkrácení prostojů díky rychlému vytvrzení
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
 • vynikající přilnavost ke kovovým i nekovovým povrchům včetně betonu, cihel, mramoru, kamene a mnoha dalších

Belzona 4111 (Magma-Quartz) se používá v následujících oblastech:

 • Opravy problematických míst podlah, jako jsou schody, dilatační spáry, kanály a rošty.
 • Injektáž, lepení a usazení zařízení, jako jsou podpěry, dlaždice, čerpadla a další zařízení.
 •  Univerzální materiál pro opravy uvolněných zábradlí, nakládacích ramp, uliček a dalších zařízení.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: