X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 5831

Belzona 5831 (ST-Barrier)

Vlhkost tolerující epoxidový náter pro antikorozní ochranu mokrých a olejem znecištených povrchu.

Dvousložkový epoxidový náter, který po vytvrzení tvorí bariérový povlak pro ochranu zarízení pracujících v ponorených podmínkách nebo ve styku s vodnými roztoky. Tento epoxidový náter bez obsahu rozpouštedel pevne prilne k oceli a jiným kovovým i nekovovým povrchum, jako je beton nebo cihly.

Belzona 5831 (ST-Barrier) je speciálne vyvinutý pro aplikaci na mokré a olejem znecištené povrchy, které nelze aplikovat za sucha, a také pro aplikace pod vodou. Náter vytesnuje vodu z povrchu, címž zajištuje maximální prilnavost na vlhké nebo mokré povrchy, a to i pod vodou.

Hlavní výhody:

 • Jednoduchý smešovací pomer
 • Aplikace a vytvrzování pri pokojové teplote - bez práce s otevreným ohnem
 • Vytvrzuje pod vodou
 • Snížení zdravotních a bezpecnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštedla
 • Vynikající prilnavost k mokrým povrchum
 • Tolerantní vuci znecištení olejem
 • Žádné smrštování, rozpínání nebo deformace
 • Zabranuje galvanické korozi
 • Vynikající prilnavost k mnoha kovovým povrchum vcetne oceli, nerezové oceli a dalších speciálních ocelí, jakož i k nekovovým povrchum, jako je beton a cihly

Belzona 5831 (ST-Barrier) se používá v následujících oblastech:

 • Prevence koroze a znehodnocování kovových podkladu ve stríkajících zónách, potrubích, nádržích, násypech a odlucovacích.
 • Ochrana ponorných cerpadel, ventilu a transformátoru pred úcinky galvanické koroze.
 • Dlouhodobé opravy a nátery úniku oleje a vody
 • Tesnení spoju a prírub

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: