X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4411 (Granogrip)

Belzona 4411 (Granogrip)

Systém z odolné epoxidové pryskyřice pro snížení kluzkosti pochozích ploch.

Dvousložková tekutá epoxidová pryskyřice určená pro vytváření a opravy bezpečnostních záchytných systémů na pochozích plochách. Tento materiál, který neobsahuje rozpouštědla, se používá ve spojení se směsí vsypů Belzona a je ideální tam, kde se vyžaduje snížení kluzkosti, přilnavost, odolnost proti chemikáliím nebo opotřebení.

Belzona 4411 (Granogrip) se snadno míchá, lze jej nanášet ručně bez nutnosti použití specializovaného nářadí a vytvrzuje při pokojové teplotě, čímž odpadá nutnost práce za tepla.

Hlavní výhody:

 • snižuje možnost nehod
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • pevnost spoje je silnější než soudržnost nekovových povrchů, např. betonu
 • vynikající odolnost proti opotřebení a chemikáliím
 • vysoká pevnost v tlaku
 • tvrdé přilnavé vsypy, které se na rozdíl od lepicích pásek neodlupuje ani neodírá
 • neobsahuje rozpouštědla a má nízký zápach, což umožňuje provádět práce na staveništi ve veřejných prostorách
 • k dispozici v šedé a bezpečnostní žluté barvě

Belzona 4411 (Granogrip) se používá pro:

 • Podlahové lepicí nátěry pro zajištění protiskluzového systému na betonových chodnících, kovových a dřevěných palubách a dlaždicových podlahách.
 • Bezpečnostní nátěry na vstupech do budov a požárních schodištích.
 •  Vytváření protiskluzových systémů ve sprchách a bazénech, rampách a nakládacích rampách.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: