X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 1000 series

Belzona 1814

Kompozitní materiál odolný proti oderu pro opravy a ochranu kovových povrchu.

Belzona 1814 je cenove výhodný trísložkový opravný systém pro ochranu povrchu vystavených abrazivnímu pusobení. Tento materiál je navržen tak, aby poskytoval ochranu ve vysoce abrazivním prostredí, a je speciálne vyvinut pro aplikaci na velké plochy.

Belzona 1814 se dodává jako trísložkový systém se základem, zpevnovacem a kamenivem a snadno se míchá a nanáší bez nutnosti použití specializovaného náradí. Tento tixotropní materiál prilne k široké škále podkladu a poskytuje bezešvé obložení odolné proti oteru v tlouštce až 12,7 mm.

Pro menší aplikacní plochy a rychlejší vytvrzení byl alternativne vyvinut materiál Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP).

Hlavní výhody:

 • Vysoká odolnost proti oderu a opotrebení
 • Nepodléhá korozi
 • Neobsahuje rozpouštedla, což umožnuje bezpecnou aplikaci v omezených prostorách
 • Vynikající prilnavost k mnoha kovovým povrchum vcetne oceli a litiny
 • Aplikace a vytvrzování pri pokojové teplote - bez práce s otevreným ohnem
 • Dlouhá životnost
 • Vysoká mechanická pevnost

Belzona 1814 se používá v následujících oblastech:

 • Obložení opotrebovaných násypek, žlabu, míchacích lopatek a dalších zarízení vystavených abrazi.
 • Ochrana hydrocyklonu a mlýnu.
 • Lepení a injektáž dlaždic a opotrebitelných desek, kde je vyžadována vysoká odolnost proti oteru.
 • Opravy šnekových dopravníku, odstredivek a obežných kol cerpadel poškozených erozí a korozí.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in