X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1381

Belzona 1381

Vysokoteplotní epoxidový povlak nanášený stříkáním nebo štětcem na ochranu proti erozi a korozi zařízení pracujících pod trvalým ponorem.

Dvousložkový vysokoteplotní epoxidový nátěr nanášený stříkáním nebo štětcem pro ochranu proti erozi a korozi zařízení pracujících pod trvalým ponorem do 95 °C. Tento povlak bez rozpouštědel lze snadno míchat a nanášet při okolních teplotách jako jednovrstvý nebo dvouvrstvý systém. Jeho 24hodinové okno pro překrytí nátěru umožňuje rychlé dokončení rozsáhlých aplikací, čímž se zkracují prostoje.

Díky schopnosti vytvářet silnou vrstvu v jednom kroku bez stékání a vynikající odolnosti proti erozi se Belzona 1381 ideálně hodí k použití jako epoxidový povlak potrubí pro ochranu obvodových svarů na vnitřních spojích. Tento nástřikový povlak nové generace bez plniv poskytuje robustní ochranu keramického nátěru, aniž by způsoboval opotřebení nebo poškození stříkacího zařízení.

Hlavní výhody:

 • vysokoteplotní epoxidový povlak zajišťující vynikající odolnost proti erozi a korozi v ponoru
 • rychlá aplikace nástřikem bez opotřebení stříkacího zařízení; v případě potřeby lze aplikovat i štětcem
 • umožňuje nanášení jedné nebo dvou vrstev s 24hodinovým oknem pro přelakování
 • možnost nanášení s vysokou hustotou (> 1250 mikronů) v jedné vrstvě bez stékání
 • vynikající odolnost proti katodickému rozkladu
 • vynikající pružnost, houževnatost a odolnost proti nárazu
 • vynikající chemická odolnost proti široké škále chemikálií
 • k dispozici ve světlých barvách pro lepší viditelnost v tmavých nádobách při aplikaci a kontrole
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
 • vynikající přilnavost k většině kovových povrchů včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli a speciálních ocelí

Belzona 1381 se používá v následujících oblastech:

 • vysokoteplotní epoxidový povlak poskytující vynikající odolnost proti erozi a korozi pro procesní nádoby separátory, čerpadla, výměníky tepla a kondenzátory pracující v ponoru
 • epoxidový povlak potrubí pro ochranu obvodových svarů na vnitřních spojích
 • oprava opotřebovaných a poškozených žlabů a násypek
 • dlouhodobá ochrana proti korozi chemických praček

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: