X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Nátěr odolný proti korozi, erozi a chemikáliím pro vysokoteplotní zařízení pracující v ponoru.

Dvousložkový vysokoteplotní epoxidový nátěr, jehož složení poskytuje kovovým povrchům ochranu proti erozi a korozi v kombinaci s vynikající chemickou odolností. Belzona 1392 (Ceramic HT2) odolává vodě, vodným roztokům, uhlovodíkům ve vodě kontaminované kyselinami a uhlovodíkům až do teploty 120 °C při trvalém ponoru.

Tento snadno použitelný epoxidový nátěr lze nanášet štětcem nebo stěrkou, což eliminuje potřebu specializovaného nářadí, a vytvrzuje při pokojové teplotě.

Hlavní výhody:

 • vysoká teplotní odolnost, vhodné pro plné ponoření až do 120 °C
 • vynikající chemická odolnost vůči kyselinou kontaminovaným vodním/uhlovodíkovým systémům
 • nabízí vynikající ochranu proti erozi a korozi
 • odolnost proti rychlému snížení tlaku a procesu vypuštění páry
 • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, protože neobsahuje rozpouštědla
 • jednoduchý směšovací poměr
 • vysoká pevnost v tlaku
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - žádná práce s otevřeným ohněm
 • žádné smršťování, rozpínání nebo deformace
 • vynikající lepení na pevné povrchy včetně oceli, nerezové oceli, speciálních ocelí a dalších

Belzona 1392 (Ceramic HT2) se používá v následujících oblastech:

 • Vysokoteplotní ochrana procesních nádob, destilačních kolon, výměníků tepla, odlučovačů a chemických praček pracujících v ponoru.
 • Ochrana čerpadel, ventilů, nádrží na horkou vodu a odlučovačů před účinky eroze, koroze a chemického napadení.
 •  Ochrana jímek a záchytných prostor před chemickým napadením

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: