X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Opravy plovoucích hadic

Výrobky Belzona nabízejí vysoké adhezivní vlastnosti na pryži a mohou nabídnout stejnou trvanlivost jako stávající hadice.

Řešení

V čem jsme jiní?

Efektivnost nákladů

 • Jednou z klíčových vlastností produktů Belzona pro opravy plovoucích hadic je jejich schopnost chránit a vracet hadice do provozuschopných podmínek rychle a včas.
 • Výrobky Belzona jsou schopny renovovat poškozené plochy těsnicích přírub rychle a bez nutnosti svařování a technik obrábění na místě..

Snadné použití a bezpečnost

 • Výrobky Belzona se aplikují za studena jednoduše ručním nářadím.

Trvanlivost

 • Elastomery Belzona pro opravy pryže umožňují ohýbání a jsou nepropustné pro mořskou vodu a většinu uhlovodíků.
 • Výrobky Belzona jsou odolné proti oděru.

Proč to funguje?

Výrobky Belzona nabízejí vysoké adhezivní vlastnosti na pryži a mohou nabídnout stejnou trvanlivost jako stávající hadice.

Výrobek používaný pro opravu vnitřních obložení obsahuje keramická plniva, která nabízejí vysokou ochranu proti účinkům eroze-koroze.

Díky sortimentu víceúčelových elastomerních polymerů Belzona jsme schopni opravit malé i velké vady. Jsme schopni zajistit i kvalitní opravy svislých ploch.

Řešení Belzona je rychlejší, bezpečnější, jednodušší a nevyžaduje žádné specializované nástroje.

Příčiny

Plovoucí hadice mohou pro obsluhu představovat značné náklady, protože pryž, vnitřní povrchy a čela přírub mohou být často poškozeny v důsledku poškození nárazem a koroze. Pokud se škody neřeší v rané fázi, může to vést ke ztrátě vztlaku a nakonec ke katastrofálnímu úniku paliva/ropy s potenciálně nákladnými důsledky, včetně:

 • Škody na životním prostředí
 • Zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Prostoje
 • Náklady na vyčištění a likvidaci
 • Vysoké náklady na opravy nebo výměnu

Škody na životním prostředí

Porucha nebo poškození jakékoli části plovoucí hadice, která není řešena v rané fázi, může způsobit únik ropy/paliva, který může způsobit vážné poškození životního prostředí, a proto skončit finančními důsledky.

Tradiční výzvy údržby

Tradiční metody opravy by zahrnovaly vulkanizaci za tepla, což může být časově náročné. Alternativně by bylo zařízení vyměněno, což může vést k vysokým nákladům.

Tradičně je vulkanizace za tepla obtížná práce, která vyžaduje speciální vybavení, vysoké teploty a může být prováděna pouze vysoce kvalifikovaným a zkušeným personálem.

Je proto nezbytné, aby každý poskytovatel řešení mohl řešit všechny tyto výzvy, aby zařízení mohlo být během několika hodin opět v provozu.

Historie

S více než 55 lety zkušeností nám systémy a techniky společnosti Belzona umožnily vyvinout opravné kompozity a překonat tradiční obtíže spojené s touto aplikací, jako je výměna poškozeného zařízení nebo proces vulkanizace za tepla.

Mnoho společností po celém světě má velký prospěch z řešení společnosti Belzona při řešení problémů, které mohou nastat, včetně;

 • Netěsné příruby
 • Erozně-korozní napadení
 • Roztrhaná a poškozená guma
 • Nárazy
 • Abraze
 • Neustálé dopady na životní prostředí

Účinnost řešení Belzona pro opravy plovoucích hadic, stejně jako naše obecná řešení údržby, byla prokázána prostřednictvím těchto aplikací, což vedlo k prodloužení životnosti zařízení, vyhýbání se vysokým nákladům na výměnu a minimalizaci prostojů, snížení nákladů na životní cyklus a vyloučení potřeby specializovaných vulkanizačních zařízení.

Chcete-li se dozvědět více o produktech Belzona, obraťte se na jednoho z našich konzultantů technické podpory nebo na místního distributora.