X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 1391T

Belzona 1391T

Ručně nanášený nátěr odolný proti erozi a korozi pro vysokoteplotní zařízení pracující v trvalém ponoru.

Belzona 1391T je dvousložkový epoxidový nátěr plněný keramikou, který zajišťuje odolnost proti erozi a korozi pro vysokoteplotní zařízení pracující pod vodou až do 120 °C. Nabízí vynikající odolnost vůči široké škále vodných roztoků, uhlovodíků a procesních chemikálií.

Tento dvouvrstvý systém bez rozpouštědel se nanáší pomocí jednoduchých ručních nástrojů na místa vyžadující maximální odolnost proti erozi. Má dlouhé prostor pro aplikaci druhé vrstvy í a lze jej nuceně vytvrdit, což umožňuje efektivní dokončení aplikací s minimálními prostoji, zkrácení doby aplikace a zjednodušení postupů údržby.

Hlavní výhody:

 • pracuje při vysokých teplotách v ponoru
 • vynikající odolnost proti erozi a korozi
 • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, protože neobsahuje rozpouštědla
 • dobré elektroizolační vlastnosti
 • vysoká pevnost v tlaku
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce za tepla
 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií
 • žádné smršťování, roztažnost nebo deformace
 • vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům včetně oceli, nerezové oceli, speciálních ocelí

Belzona 1391T se používá v následujících oblastech:

 • vysokoteplotní nátěry pro procesní nádoby, destilační kolony, výměníky tepla, odlučovače a chemické pračky pracující v ponoru.
 • ochrana čerpadel, ventilů, nádrží na horkou vodu a odlučovačů před účinky eroze a koroze
 • vysoko pevnostní konstrukční lepidlo pro lepení kovů

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace: