X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
harvesting

Zemědělství a rybářství - opravárenské kompozity a nátěry

Řada epoxidových nátěrů a opravných kompozitních materiálů Belzona poskytuje jednoduchá a bezpečná řešení údržby pro zemědělství a rybářství.

Společnost Belzona vyrábí širokou škálu opravných kompozitních materiálů pro použití v potravinářských odvětvích, jako je zemědělství a rybolov. Většina výrobků Belzona splňuje požadavky USDA pro náhodný styk s potravinami. Kromě toho je mnoho epoxidových nátěrů Belzona schváleno mimo jiné mezinárodně uznávanými orgány WRAS ve Velké Británii a NSF/ANSI 61 v USA pro styk s pitnou vodou.

Inovativní technologie použitá v systémech Belzona umožňuje snadnou a bezpečnou aplikaci. Epoxidové kompozity pro opravy kovů a polyuretanové pryžové opravné systémy a nátěry Belzona neobsahují rozpouštědla a lze je aplikovat i v omezených prostorách, čímž se minimalizují zdravotní a bezpečnostní rizika.

Postupy údržby lze zjednodušit použitím materiálů Belzona, které minimalizují prostoje, náklady na pracovní sílu a výměnu zařízení a současně zvyšují efektivitu a soulad s požadavky na ochranu životního prostředí.

Mechanická hnací zařízení a převodové prvky

K rychlé opravě poškozeného zařízení v terénu lze použít materiály Belzona pro opravu a obnovu kovů. Poškození způsobená opotřebením, erozí, korozí nebo poruchou lze snadno opravit pomocí kovových opravných materiálů Belzona vytvrzujících za studena, jako je Belzona 1111 (Super Metal), a zařízení lze chránit proti budoucímu poškození epoxidovými nátěrovými materiály Belzona. Použití materiálu Belzona zastaví korozi a zpomalí poškození způsobené erozí, prodlouží životnost zařízení a zároveň zabrání práci za tepla a dlouhým odstávkám. Typické aplikace zahrnují přestavbu hřídelí, opravy drážek, opravy drážkových spojek a renovaci ložiskových skříní. Kromě toho lze Belzonu 1212 použít na zaolejované nebo mokré kovové povrchy jako povrchově tolerantní opravný materiál a jako součást těsnicího systému.

Další prvky pohonu, které se nacházejí v zemědělských strojích, zahrnují pogumované hnací válce a bočnice pneumatik a lze je opravit pomocí gumových opravných kompozitů. Jedním takovým materiálem je Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), který nevyžaduje vulkanizaci a navíc je vytvrzován za studena.

Eroze a koroze v systémech proudění tekutin

Zařízení pro manipulaci s kapalinami, jako jsou čerpadla, ventily a výměníky tepla, jsou rozšířená v potravinářském průmyslu, zejména v chovu ryb. Eroze a koroze těchto kritických zařízení nejen snižuje účinnost, ale může také kontaminovat vodu ve výrobě. Společnost Belzona nabízí speciální řadu kompozitů pro opravy kovů, jako je Belzona 1311 (Ceramic-R Metal), které jsou určeny k obnově zkorodovaných dílů a zajišťují dlouhodobou odolnost proti erozi.

Po opravě lze zařízení chránit pomocí specializovaného epoxidového nátěrového systému, jako je Belzona 1341 (Supermetalglide). Tento hydrofobní nátěr odpuzuje vodu a u nových zařízení může zajistit až 7% zvýšení účinnosti čerpadla.

Netěsnosti způsobené poškozením korozí lze rovněž snadno opravit pomocí systémů Belzona. Úniky pod napětím se rychle zastaví pomocí rychle vytvrzujících epoxidových materiálů, jako je Belzona 1212. Trvalé opravy pak lze dosáhnout pomocí kompozitních bandážových systémů Belzona, které obsahují kovové opravné materiály, jako je Belzona 1111 (Super Metal).

Nádrže a prostory pro zadržování chemických látek

Velké plochy, jako jsou zásobníky a nádrže na pohonné hmoty a chemikálie, lze účinně dlouhodobě ochránit proti korozi. Komplexní řada dvousložkových epoxidových nátěrů Belzona, jako je Belzona 4311 (Magma CR1), zajišťuje chemickou odolnost proti široké škále agresivních chemikálií. Statická zařízení, jako jsou sila, skladovací nádrže a nádrže na vodu, jsou náchylná ke korozi a případnému úniku. Netěsnosti lze utěsnit pomocí epoxidových materiálů, jako je Belzona 1212, čímž se eliminuje nutnost práce za tepla, a tím se snižují obavy o zdraví a bezpečnost. Nebo lze pro nouzové opravy netěsností použít Belzona 1212 díky její povrchové odolnosti. Základny sil mohou být utěsněny flexibilní membránou Belzona, jako je Belzona 3111 (flexibilní membrána), což je materiál nanášený v kapalném stavu, který umožní unikání zachycené vlhkosti a zároveň zabrání vniknutí vody na základnu nádrže, čímž zajistí trvalou ochranu.

Dopravní pásy, pryžové válečky a elevátory

Dopravníkové pásy lze snadno opravit pomocí pryžového opravného materiálu vytvrzovaného za studena, jako je Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer), bez nutnosti vulkanizace. Elastomerová řešení Belzona lze použít k obnově opotřebených nebo roztržených míst do původního profilu, což poskytuje vynikající ochranu proti budoucímu opotřebení, nárazům a oděru.

Tyto univerzální a víceúčelové elastomery lze také použít pro jednoduché, nákladově efektivní a dlouhotrvající opravy pryžových zařízení, jako jsou gumové válečky, letky, spoje a spony dopravních pásů a dalších pryžových součástí. Tyto pružné materiály, které nabízejí vysokou pevnost a vynikající odolnost proti oděru a nárazu, se snadno míchají a aplikují bez nutnosti použití specializovaných nástrojů. Kromě toho, protože se aplikují za studena, vytvrzují při pokojové teplotě, což eliminuje potřebu práce za tepla.

Naše opravné kompozity a nátěry jsou vhodné pro mnoho dalších oblastí, včetně:

  • tekutá, pružná střešní fólie pro ochranu budov, konstrukcí a izolací před povětrnostními vlivy
  • hygienické nátěry vnitřních stěn pro potravinářské výrobní prostory
  • systémy pro opravy a nátěry betonu a kamenného zdiva
  • ekologické bariérové nátěry na ochranu a snížení dopadu na životní prostředí
  • bezpečnostní povrchové polymery pro prevenci uklouznutí a pro zajištění pozitivní přilnavosti
  • epoxidové nátěry pro ochranu tlakových nádob
  • ochranné nátěry oceli a anodická ochrana
  • přestavba přírub

Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: