X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Keramikou plněný kompozit na bázi epoxidu pro opravy kovů a ochranu proti erozi a korozi.

Dvousložkový opravný kompozit na bázi epoxidové pryskyřice určený pro opravy kovů a ochranu proti účinkům eroze a koroze. Tento opravný kompozit bez obsahu rozpouštědel má vynikající chemickou odolnost a spojuje se, se všemi kovy a většinou dalších pevných povrchů. Snadno se míchá a nanáší bez nutnosti použití specializovaného nářadí a vytvrzuje při pokojové teplotě, což eliminuje nutnost práce s otevřeným ohněm. Ideálně se hodí k překrytí nátěrem Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), který zajistí dlouhotrvající výkon.

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) může být také použita jako vysoko pevnostní konstrukční lepidlo pro lepení kovů a pro vytváření nepravidelných nosných podložek.

Hlavní výhody:

 • dlouhodobá odolnost proti erozi a korozi
 • vynikající přilnavost k téměř jakémukoli pevnému povrchu včetně oceli, hliníku, mědi, mosazi, skla, dřeva a většiny plastů
 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií
 • snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
 • jednoduchý poměr míchání
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • žádné smršťování, rozpínání nebo deformace
 • vynikající elektrické izolační vlastnosti

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) se používá v následujících oblastech:

 • renovace geometrie odstředivých a objemových čerpadel poškozených erozí a korozí
 • vyplňování šachet a obnovování povrchu výměníků tepla, vodních boxů a trubkových plechů
 • opravy šoupátek a klapek, ventilátorů a Kortových trysek poškozených v důsledku eroze, koroze a kavitace
 • opravy kolen potrubí
 • vysoko pevnostní konstrukční lepidlo pro lepení kovů
 • vytváření nepravidelných nosných podložek

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information


Approvals:

ABS Approval

ABS

Bureau Veritas Type Approval

Bureau Veritas logo

DNV Approval

DNV Approval

China Classification Society

CSS logo

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: