X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
oil platform

Protichemická ochrana pro ropný a plynárenský průmysl

Kompozity na bázi epoxidových pryskyřic Belzona jsou speciálně vyvinuty pro opravy a ochranu zařízení v ropném a plynárenském průmyslu.

Široká škála kompozitů na opravu kovů na bázi epoxidových pryskyřic a vysokoteplotních povlaků společnosti Belzona se v ropném a plynárenském průmyslu používá od konce 70. let 20. století. Naše materiály jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly vynikající ochranu proti erozi a korozi a chemickou odolnost pro zařízení provozovaná při různých teplotách a tlacích. Společnost Belzona nabízí nákladově efektivní řešení, která snižují prostoje a náklady na pracovní sílu a zároveň eliminují nutnost výměny zařízení.

Vnitřní a vnější ochrana procesních nádob

Povlaky Belzona pro zvýšené teploty 60 °C - 90 °C a pro vysoké teploty 90 °C - 160 °C lze aplikovat stříkáním nebo ručně a po vytvrzení v provozu tvoří bariéru mezi podkladem a korozivním prostředím, což umožňuje provozovateli prodloužit dobu pro zvládání koroze. Kromě odolnosti proti erozi a korozi jsou povlaky Belzona navrženy tak, aby odolávala rozsáhlým tlakovým a teplotním výkyvům, včetně výronu páry a dekomprese. Kompletní řešení proti korozi zahrnuje ochranu malých otvorů vstupů a čel přírub s použitím materiálů, jako jsou Belzona 1511 (Super HT-Metal) a Belzona 1391T, aby se plně izoloval podklad od korozního prostředí.

Opravy a ochrana potrubí

Poškození zeslabených a průchozích stěn lze opravit pomocí kompozitních materiálů Belzona pro opravu kovů. Bandáže na potrubí, lepení desek a vyplňování šachet mohou prodloužit životnost majetku.

Pevnost zkorodovaných, oslabených a děravých stěn potrubí a nádrží lze obnovit pomocí Belzona SuperWrap II. Tento systém bandáží lze také aplikovat v souladu s normami ISO 24817 a ASME PCC-2. Belzona SuperWrap II je jedním z nejpevnějších kompozitních systémů na trhu. Je vhodný pro trubky a nádoby, včetně složitých geometrií, a dokáže opravit tenkostěnné a průchozí defekty, čímž eliminuje potřebu tradičního řezání a svařování za tepla. Systém je vhodný pro použití v různých klimatických podmínkách a při různých provozních teplotách (až do 150 °C).

Belzona 3411 (zapouzdřovací membrána) může být použita k zabránění koroze příruby utěsněním přírubového spoje před okolním prostředím. Systém lze pro kontrolu snadno odlepit a znovu utěsnit pro obnovení ochrany.

Korozi pod izolací (CUI) lze opravit pomocí povrchově odolných tepelně aktivovaných polymerních materiálů a další korozi zabránit zapouzdřením izolace mikro porézním systémem Belzona 3211 (Lagseal).

Lepení za studena

Belzona nabízí řešení lepení za studena jako alternativu ke svařování pro instalaci a údržbu zařízení, jako jsou nádrže, potrubí a armatury, které lze bezpečně a snadno provádět na místě. Lepení za studena s využitím materiálů Belzona je stejně účinné ve fázi výroby, během oprav nebo za provozu. Zkorodované zařízení a konstrukce lze opravit na místě.

Oprava a ochrana skladovací nádrže a sekundární záchytné jímky

Společnost Belzona nabízí řešení pro poškozené skladovací nádrže včetně nouzového utěsnění netěsností a lepení desek za studena pomocí rychle vytvrzujících epoxidových materiálů, které eliminují potřebu práce za horka. Základny nádrží lze utěsnit našimi systémy bez obsahu rozpouštědel, jako je Belzona 3111 (flexibilní membrána), které umožní unikání zachycené vlhkosti a zároveň zabrání vnikání vody do základny nádrže, což zajistí její dlouhodobou ochranu.

Betonové podlahy a stěny sekundárních ochranných prostorů lze opravit a chránit pomocí řady kompozitních materiálů a nátěrů Belzona pro opravu betonu, což výrazně zkrátí dobu odstávky. Materiály pro opravu betonu, jako je Belzona 4111 (Magma-Quartz), jsou ideální pro opravu a obnovu povrchu poškozených sekundárních ochranných prostorů. Epoxidové nátěry, jako jsou Belzona 4361 a Belzona 4341 (Magma CR4), jsou navrženy tak, aby poskytovaly dlouhodobou chemickou ochranu proti široké škále látek včetně kyselin a louhů i při vysokých teplotách.

Naše kompozity pro opravy kovů, vysokoteplotní nátěry a obložení jsou vhodné i pro další oblasti, včetně:

  • výměníků tepla
  • filtrů mořské vody
  • odstředivých a vakuových čerpadel
  • chemických ochranných prostorů
  • oddělovacích nádob

Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: