X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 1000 series

Belzona 1391S

Epoxidový nátěr nanášený stříkáním na ochranu proti korozi vysokoteplotních zařízení provozovaných v trvalém ponoru.

Dvousložkový epoxidový nátěr nanášený stříkáním určený k zajištění odolnosti proti korozi vysokoteplotních zařízení provozovaných pod trvalým ponorem až do 110 °C. Tento nátěr bez obsahu rozpouštědel poskytuje vynikající odolnost vůči široké škále vodních roztoků, uhlovodíků a procesních chemikálií. Snadno se míchá a nanáší pomocí stříkání za tepla a vytvrzuje při pokojové teplotě, což zkracuje prostoje.

Hlavní výhody:

 • pracuje při vysokých teplotách v ponořeném stavu
 • rychlá aplikace stříkáním vede ke zkrácení doby odstávky
 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií
 • vynikající ochrana proti korozi
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • odolnost vůči rychlému odtlakování a procesu vypařování až do teploty 210 °C
 • vynikající odolnost proti katodickému rozkladu
 • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, protože neobsahuje rozpouštědla
 • žádné smršťování, rozpínání nebo deformace
 • vynikající lepení na mnoho kovových povrchů včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli a speciálních ocelí

Belzona 1391S se používá v následujících oblastech:

 • Vysoko teplotní nátěry pro odlučovače při těžbě ropy, odlučovací nádoby a odpařovače pracující pod ponorem.
 •  Ochrana proti korozi různých chemických látek v zařízeních, jako jsou kotlové nádoby a výměníky tepla pracující při vysokých teplotách.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace: