X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 8211 (HP Anti-Seize)

Belzona 8211 (HP Anti-Seize)

Bezkovová smes proti zadírání, která chrání spojované kovové díly pred drením a zadrením zpusobeným vysokou teplotou, korozí a chemickým pusobením.

Predmontážní materiál pro kovové soucásti vystavené vysokým teplotám, který zabranuje zadírání, korozi, tvorbe dulku a deformaci závitu.

Tato víceúcelová smes bez obsahu kovu, speciálne vyvinutá pro aplikaci na stycné plochy matic, šroubu, spojek, retezových kol, remenic a dalších soucástí, odolává vibracím, smrštování, roztahování, korozi, chemikáliím a teplotám až do 1100 °C.

Belzona 8211 (HP ochrana proti zadrení) nekoroduje a nereaguje s nepodobnými kovy. Je vhodný pro aplikaci na vetšinu kovových podkladu vcetne chromu, molybdenu, vanadu, titanu, nerezové oceli a nimonu.

Hlavní výhody:

  • Jednoduchá aplikace bez použití specializovaných nástroju
  • Bezpecné použití, protože neobsahuje kovy
  • Vynikající vlastnosti proti zadírání v širokém teplotním rozsahu až do 1100 °C
  • Snadná demontáž a vylomení i po dlouhé dobe
  • Lze aplikovat na porézní povrchy
  • Dobrá chemická odolnost proti široké škále chemikálií
  • Odolává vibracím, smrštování a roztahování
  • Vynikající odolnost proti vymývání a korozi

Belzona 8211 (HP ochrana proti zadrení) se používá v následujících oblastech:

  •  Ošetrení proti zadírání kovových soucástí, jako jsou matice a šrouby, spojky, retezová kola, remenice, pera, pouzdra, drážkování, operné cepy a cepy.
Key technical data:
Coverage Rate 9 sq.m (40 sq.ft) per kilogram
Working temperature range -40°C to 1100°C (-40°F to 2000 °F)
Coefficient of friction Steel 0.09
Suitable on Chrome, molybdenum, vanadium, titanium, stainless steel, nimonics and many other metals
Typical applications Static lubricant for mating metal parts
Unit size 285g. Pack sizes may vary locally
Availability* Global

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace: