X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4361

Belzona 4361

Pružný chemicky odolný epoxidový povlak na ochranu betonu s vlastnostmi překlenování trhlin. 

Pružný dvousložkový epoxidový povlak pro dlouhodobou ochranu betonu před chemickým napadením. Tento bariérový epoxidový nátěr je ideální pro ochranu sekundárních ochranných prostor, protože díky své vynikající pružnosti a odolnosti vůči široké škále chemikálií, včetně kyselin a louhů, zůstane neporušený i v případě, že pod ním dojde k prasknutí betonu. 

Belzona 4361 se snadno míchá a nanáší bez nutnosti použití specializovaného nářadí a vytvrzuje při pokojové teplotě, čímž odpadá nutnost práce s otevřeným ohněm.

Hlavní výhody:

 • vynikající pružnost zajišťující celistvost nátěru v případě, že pod ním vzniknou trhliny v betonu
 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií, zejména kyselinám a louhům
 • snadné míchání a nanášení bez použití specializovaného nářadí
 • snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • žádné smršťování, roztažnost nebo deformace
 •  vynikající přilnavost ke všem pevným podkladům včetně betonu, kamene, cihel

Belzona 4361 se používá v následujících oblastech:

 • Ochrana havarijních jímek a kyselinových záchytných stěn, jakož i prostor pro přečerpávání a skladování chemikálií.
 • Utěsnění chemických odtoků a kanálů.
 • Ochrana betonových základů a skříní čerpadel před únikem chemikálií.
 • Vytvoření protiskluzových chodníků v sekundárních záchytných prostorech v kombinaci se vsypy Belzona.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace: