X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
belzona 2000 series

Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

Kyselinám a teplu odolný epoxidový kompozit pro opravy, obnovu a ochranu betonu a kamene.

Tří složkový epoxidový kompozit určený pro opravy, obnovu povrchu a ochranu betonu a kamene vystaveným nárazům, otěru, teplu a chemickému působení. Tento materiál poskytuje vynikající odolnost vůči kyselinám a teplu a je ideální pro vodorovné i svislé povrchy do tloušťky 6 mm.             

Belzona 4181 je opravný kompozit bez rozpouštědel, který se dodává jako základ, zpevňující látka a samostatné kamenivo, které po spojení vytvoří štěrkovou konzistenci pro obnovu poškozených povrchů.

Hlavní výhody:

 • vysoká mechanická a rázová pevnost
 • vynikající dlouhodobá odolnost proti oděru a vysokým teplotám
 • vynikající chemická odolnost, zejména vůči anorganickým kyselinám
 • snadné míchání a nanášení bez použití specializovaného nářadí a v případě potřeby lze použít malé množství
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • žádné smršťování bez ohledu na nanesenou tloušťku
 • vytvrzování kyselinami za provozu vytváří maximální odolnost vůči kyselinám
 • po vytvrzení vytváří maximální tepelnou odolnost
 • zkrácení prostojů díky rychlému vytvrzení
 • snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
 • vynikající přilnavost ke kovovým i nekovovým povrchům včetně betonu, cihel, mramoru, kamene a mnoha dalších pevných povrchů

BELZONA 4181 se používá v následujících oblastech:

 • Opravy a obnovování povrchů, jako jsou odtoky, kanály, jímky, přečerpávací a zadržovací prostory.
 • Obnova a ochrana betonových ploch přírub.
 •  Spárování, lepení a lemování zařízení vystavených působení tepla a kyselin, jako jsou pece, konstrukční podpěry, dlaždice a čerpadla.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u místního distributora.

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: