X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Všeobecný průmysl

Nátěrové hmoty a kompozitní materiály pro opravu všeobecných zařízení

Rozsáhlá řada kompozitních materiálů a nátěrů na bázi epoxidů a polyuretanu společnosti Belzona je speciálně vyvinuta pro opravy a ochranu zařízení a vybavení v řadě průmyslových odvětví.

Řada kompozitních opravných materiálů a ochranných nátěrů Belzona má dlouholetou pověst kvality a výkonnosti v různých průmyslových odvětvích, včetně námořního, důlního, energetického, výrobního, ropného, plynárenského průmyslu a dalších.

Naše výrobky pro vytvrzování za studena lze použít k rekonstrukci, opravě a utěsnění zařízení poškozených erozí, korozí nebo chemikáliemi a zároveň prodloužit životnost zařízení, minimalizovat prostoje, snížit nákladné náklady na výměnu a eliminovat nebezpečí oprav za tepla.

Oprava potrubí

K opravě tenkostěnných nebo dokonce průchozích defektů lze použít jednoduchá kompozitní řešení oprav včetně lepení desek a kompozitních technik bandážování potrubí pomocí kovových opravných materiálů Belzona, jako je Belzona 1111 (Super Metal). Belzona SuperWrap II, lze použít k navrácení pevnosti oslabeným nebo děravým kovovým povrchům při různých provozních teplotách až do 150 °C. Lze ji aplikovat v souladu s normami ISO 24817 a ASME PCC2.

Hřídele a ložiska

Opotřebení a poškození hřídelí může být způsobeno nedostatečným mazáním, poruchou ložiska nebo nesprávným seřízením. S opravnými a rekonstrukčními směsmi Belzona na kovy nanášenými za studena lze hřídele opravit na místě s minimálními prostoji. Ložiska všech velikostí lze přesně umístit pomocí našich vysoce pevných, nesmršťujících se materiálů a obnovit jejich původní specifikaci, aby se odstranila nesouosost.

Čerpadla a ventily

Kompozitní materiály Belzona pro opravu kovů nanášené za studena jsou ideální pro obnovu míst poškozených korozí, erozí, chemickým napadením nebo opotřebením.  Naše polymerní nátěry poskytují ochrannou vrstvu proti budoucímu poškození.  Belzona 1341 (Supermetalglide) je jedním z řady epoxidových nátěrů na ochranu proti erozi a korozi, které omezí další zhoršování stavu, zvýší účinnost čerpadla a eliminují náklady na častou údržbu.

Motory a skříně

Materiály Belzona odolné proti erozi a korozi mohou opravit a obnovit motory a skříně a zajistit rychlý návrat kritických zařízení do provozu. Kovové opravné kompozity, jako je Belzona 1111 (Super Metal), jsou ideální pro opravy přímo na místě, protože ve srovnání s tradičními metodami oprav, jako je svařování, minimalizují náklady na údržbu a prostoje.

Pokud je povrch opravy znečištěn, lze jednoduché opravy provádět pomocí Belzona 1212, našeho povrchově tolerantního opravného kompozitu vytvrzujícího za studena pro rychlé a nouzové aplikace. Tento rychle vytvrzující materiál, který se používá i na místě, přilne k ručně připraveným povrchům a lze jej aplikovat přímo na zaolejované, mokré nebo dokonce podvodní plochy.

Dopravníkové systémy a pryžové komponenty

Dopravníkové pásy lze jednoduše opravit pomocí pružného opravného materiálu vytvrzovaného za studena, čímž se eliminuje nutnost vulkanizace. Elastomerová řešení Belzona mohou obnovit opotřebená nebo roztržená místa do původního profilu a poskytnout tak vynikající ochranu proti opotřebení, nárazům a oděru. Tyto víceúčelové elastomery lze také použít k jednoduchým a dlouhotrvajícím opravám pryžových zařízení, jako jsou pryžové válečky, letky, spony a klipové spoje na dopravních pásech a dalších pryžových součástech.

Nádrže a prostory s chemickými látkami

Údržbu skladovacích nádrží lze zjednodušit použitím různých opravných kompozitů a ochranných nátěrů. Základny nádrží lze utěsnit pomocí "prodyšných" nátěrů bez rozpouštědel, které zabraňují vnikání vody a zároveň umožňují únik vlhkosti. Vnitřní i vnější stěny nádrží lze chránit před účinky eroze, koroze a chemického napadení pomocí našich epoxidových nátěrů. Vysoko pevnostní epoxidová řešení pro opravy a ochranu betonu navíc rychle obnovují sekundární ochranné prostory a zároveň poskytují vynikající odolnost proti chemikáliím a nárazům a pevnost v tlaku.


Související produkty:

Související aplikace:

Související obsah:

Související případové studie: