X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4311 (Magma CR1)

Belzona 4311 (Magma CR1)

Chemicky odolný epoxidový povlak pro ochranu betonových a kovových povrchů.

Odolný dvousložkový epoxidový nátěr pro dlouhodobou ochranu betonových a kovových povrchů před chemickým napadením. Tento nátěr bez obsahu rozpouštědel ochraňuje betonové a kovové povrchy od agresivních chemikálií, zejména kyselin a louhů. Snadno se míchá a nanáší ručně nebo stříkáním bez nutnosti použití specializovaného nářadí a vytvrzuje při pokojové teplotě.

Hlavní výhody:

 • vynikající chemická odolnost proti široké škále chemikálií
 • snadné míchání a nanášení bez použití specializovaných nástrojů
 • snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, protože neobsahuje rozpouštědla
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - žádná práce s otevřeným ohněm
 • žádné smršťování, rozpínání nebo deformace
 • vynikající elektrický izolant
 • výborně přilne ke všem pevným podkladům včetně betonu, kamene, cihel, nerezové oceli, měkké oceli, uhlíkové oceli a mědi
 • vysoká pevnost v tlaku

Belzona 4311 (Magma CR1) se používá v následujících oblastech:

 • Chemicky odolný nátěr pro oblasti jímek, místa s rozlitými chemikáliemi, betonové podstavce nádrží a opěrné zdi
 • Těsnění chemických odtoků a kanálů
 • Ochrana betonových podstavců a skříní čerpadel před únikem chemikálií
 • Vytvoření protiskluzových chodníků v oblastech pro zadržování chemických látek v kombinaci s kamenivem.
 •  Povrchová úprava oběžných kol a spirál čerpadel, aby se zabránilo působení chemických látek

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information 

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: